Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle zet extra in op betaalbare huurwoningen

Zwolle – Met de betaalbaarheidsagenda 2022 zet het college in op het vergroten en beschikbaar houden van het betaalbare aanbod aan woningen in Zwolle. De belangrijkste maatregel is de volgende: Door de inzet van koopwoningen meer naar huurwoningen te verschuiven, kan er een blijvend aanbod in het betaalbare segment worden gerealiseerd.

Wethouder Anker hierover: “Zodra woningen beschikbaar komen op de koopmarkt, zijn ze door de stijgende prijzen al haast niet meer te betalen voor mensen met lage inkomens. De grootste uitdaging in Zwolle is om het aanbod dat we realiseren, ook in het betaalbare segment te behouden. Daarom zetten we bij nieuwbouw bewust in op een verschuiving van koop naar huur in combinatie met een regeling middel dure huur. Op deze manier kunnen we in de huidige woningmarkt ervoor zorgen dat het betaalbare aanbod ook op de langere termijn beschikbaar blijft.”

Overige maatregelen:

Daarnaast spant de gemeente zich in om versneld tijdelijk betaalbare woningen te realiseren. In de Betaalbaarheidsagenda 2022 staat een overzicht met alle maatregelen die al in gang gezet zijn. Kort samengevat zijn er vier richtingen die de gemeente verdere invulling wil geven:

Minimaal 40% van de woningbouwproductie realiseren in de betaalbare categorie, regeling middeldure huur opstellen zodat betaalbare woningen beschikbaar blijven voor lagere en middeninkomens, het actief stimuleren en faciliteren van Wooncoöperaties en Flexwonen aanjagen op tijdelijke locaties. Geldende regels nieuwbouwwoningen blijven van kracht. Zwolle kende al een paar beschermende maatregelen in de woningmarkt. Deze blijven ook van kracht. Denk dan aan maatregelen zoals o.a.:

Een eigenaar is verplicht minimaal vijf jaar in de woning te wonen (dit voorkomt belegging en speculatie), een eigenaar mag de woning niet eerder dan na drie jaar doorverkopen en blijvend monitoren wat er gebeurt.

De druk op aantallen woningen nemen door stijging van materiaalkosten en stijging van huizenprijzen en huurprijzen toe. In 2018 was er een deels andere realiteit dan nu. Daarom zet de gemeente ook in op het voortdurend monitoren van de woningmarkt en het aanpassen van de maatregelen. Wethouder Anker: “Het is belangrijk dat we in Zwolle met onze partners in het veld er alles aan doen om blijven wonen en komen wonen in Zwolle mogelijk te maken op een prettige en goede manier. Met een goede balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Het voortdurend monitoren van de markt en de ontwikkelingen en flexibel bijsturen waar dat kan is dan het devies.”

Overige informatie

De betaalbaarheidsagenda is een informatienota die is opgesteld naar aanleiding van een extra debat in de gemeenteraad over de Zwolse woonmarkt. In de vergadering van 13 december a.s. zal de gemeenteraad de informatienota bespreken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button