Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Zwolle redelijk op streek met groen

Zwolle – Uit een onderzoek van Natuur en Milieu blijkt dat het in Zwolle vrij goed gaat met het stedelijk groen. In 12 van de 44 onderzochte Zwolse buurten is het aandeel groen per woning minder dan 75 m2 en in slechts drie is er minder dan 1 hectare aaneengesloten groen te vinden. De andere buurten zitten boven deze ondergrens, die Natuur en Milieu aangeeft. Breecamp in Stadshagen hoort zelfs bij de 10 meest groene nieuwe buurten van Nederland.

Groen in de eigen omgeving is belangrijk. Het is volgens de vereniging essentieel voor de biodiversiteit in de stad, voor de gezondheid en het welzijn van bewoners en voor het tegengaan van hittestress en wateroverlast. Vandaar dat Natuur en Milieu een onderzoek deed on de 32 grootste steden van Nederland, waar Zwolle ook bij hoort. Uit dit onderzoek blijkt meer dan de helft van de buurten versteend te zijn. In Zwolle valt dat dus nog redelijk mee.

Al eerder had Natuur en Milieu opgeroepen voldoende natuur in de buurt te realiseren. In de nabijheid van iedere woning zou groene publieke ruimte moeten zijn. Een versteende omgeving is hiervoor geen goede basis – het is niet goed voor de bewoners en voor de natuur. Met de grote woningbouwopgave  van dit moment is minder versteend bouwen extra urgent.

De verschillen tussen gemeenten zijn groot. In Haarlem, Westland, Amsterdam, Delft en Tilburg liggen naar verhouding de meeste versteende buurten. De gemeenten Emmen, Almere en Haarlemmermeer hebben naar verhouding het kleinste aantal versteende buurten. Van de vier grootste gemeenten hebben Rotterdam en Utrecht naar verhouding minder versteende buurten dan Den Haag en Amsterdam.

De verschillen tussen buurten zijn ook groot. De tien meest versteende buurten hebben slechts 0-2 m2 groen per woning én missen een aaneengesloten groen gebied van ten minste 1 hectare. De tien minst versteende buurten hebben minimaal 922 m2 groen per woning, en allemaal hebben ze een groot aaneengesloten groen gebied van 76 hectare of meer.

Gerelateerde artikelen

Back to top button