Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Zwolle gaat voor barrière vrije stad voor gehandicapten

Ribbeltegels, verhoogde troittoirbanden bij bushaltes, Zwolle doet er alles aan om een gastvrije stad te zijn voor mensen met en zonder een handicap. Vaak zijn het aanpassingen achteraf maar dat wil Zwolle nu veranderen. Al in een vroeg stadium moeten ontwerpers van de openbare ruimte er rekening mee houden dat straten, stoepen, zebrapaden, bruggen e.d. voor iedereen toegankelijk zijn.

Handboek met knelpunten

 

In Zwolle doet immers iedereen mee . En dat betekent voorzieningen en de openbare gedeelten in de stad zonder belemmeringen. Om dit te realiseren heeft Zwolle een visie opgesteld over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Met hulp van de gehandicaptenraad wordt dit in 2016 uitgewerkt in een handboek en een inventarisatie van de knelpunten.

Wethouder Filip van As (portefeuille Openbare Ruimte): ‘Met deze visie wordt toegankelijkheid van de openbare ruimte niet aan het toeval overgelaten, maar krijgt het een duidelijke plek in het proces van ontwerp tot uitvoering. Ontwerpers van de openbare ruimte kunnen er al in een vroeg stadium rekening mee houden. De visie helpt ons ook met het lokaal toepassen van landelijke voorschriften waar we ons aan moeten houden.’

Stadsergonoom

Overigens is de gemeente al sinds 2012 bezig met de toegankelijkheid van de stad. Een stadsergoom bracht toen al in beeld waar mensen met een lichamelijke beperking tegen aanliepen en gaf suggesties hoe dit opgelost kon worden. Met de komst van de visie moet het onderwerp ’toegankelijkheid’ een vast gegeven worden in de stadsontwikkeling. Daarnaast wil de gemeente de rol van de stadsergonoom vast beleggen.

Zwolse Gehandicaptenraad

De visie is een co-productie van de gemeente en de Zwolse Gehandicaptenraad. Bij het ontwikkelen van de visie is een brede groep van belanghebbenden, waaronder leden van de Participatieraad en de Zwolse Gehandicaptenraad, gevraagd om in een bijeenkomst mee te denken.

 Binnenkort spreekt de gemeenteraad zich over de visie uit.

 

 

Back to top button