Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Wordt het opkoopverbod van woningen door beleggers ingevoerd per 1 januari?

Maandagavond was hier een spoeddebat over

Zwolle – Maandagavond vond er een spoeddebat plaats over de handelswijze van het college en waarom het opkoopverbod voor beleggers niet per 1 januari ingevoerd wordt in Zwolle. Het verzoek voor een spoeddebat werd ingediend door de fracties SP, PvdA, CDA en ondersteund door D66. Zij pleiten ervoor dat het opkoopverbod wordt ingevoerd per 1 januari. Brammert Geerling van de SP Zwolle: “We zitten in een wooncrisis. De overheid heeft één van de primaire levensbehoeftes, wonen, opgeleverd aan kapitalisme.” volgens Geerling staat de betaalbaarheid onder druk, één op de acht van de woningen zou gaan naar een belegger.

Per 1 januari gaat de wet Opkoopbescherming in werking. Deze maatregel maakt het mogelijk een verbod in te stellen om woningen op te kopen met als doel deze vervolgens (duur) te verhuren. Volgens de SP, PvdA en CDA is de wet een belangrijk middel tegen het opkopen van woningen door beleggers. Geerling: “De gemeente krijgt een effectief middel in de schoot geworpen, er zijn beloftes gemaakt maar de daden blijven uit.” Zo zou de wethouder na de zomer met een informatienota komen, die nota is er nooit gekomen. De partijen vragen zich af waarom er amper iets wordt gedaan en dat terwijl de woningcrisis groot is. “Het geduld is op, de wethouder maakt keuzes om voor de belangen van een kleine groep te gaan,” aldus Geerling.

© RTV Focus Zwolle

Woningen wegkapen

PvdA Zwolle doet niet lichtzinnig over de huidige situatie. Volgens Patty Wolthof van de PvdA worden er woningen weggekaapt voor onder andere starters. Daarnaast geeft ze aan bijzonder geïrriteerd te zijn over de gang van zaken betreft het onderwerp: “Hoe serieus neemt de wethouder de raad? De tijd dringt, iedere woning die we kunnen redden is er één. Waarom zijn we niet klaar voor 1 januari?” Volgens Wolthof kan de wet het verschil maken tussen het wel of niet hebben van een woning. Jan Nabers van het CDA sluit zich hierbij aan, “Er wordt reclame gemaakt voor goed wonen in Zwolle, maar de woningen zijn er gewoon niet. Dit is de druppel voor het CDA.”

Complex probleem

De ChristenUnie kan zich niet helemaal vinden in het per 1 januari doorvoeren van de wet. Volgens de ChristenUnie is het een te complex probleem om snel een oplossing voor te vinden. GroenLinks en VVD steunen dit standpunt. Annemee van de Klundert, van VVD Zwolle, voegt daar nog een ander standpunt aan toe: “De wet is ingrijpen in iemands privébezit. De gemeente zou dan bepalen over wie je woning wel of niet mag kopen. Normale Zwollenaren gaan dan niet meer over hun eigen bezit.” Volgens van de Klundert raakt het opkoopverbod ondernemers.

Wethouder Ed Anker bevestigt dat het een ingewikkeld onderwerp is, maar dat er ook mijlpalen zijn geweest als het gaat om het vraagstuk wonen. “Denk bijvoorbeeld aan het het antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht.”

Valse lucht

Er zit volgens wethouder Ed Anker veel valse lucht in de woningmarkt. Ed Anker: “Ik heb destijds gezegd dat de wet Opkoopbescherming een veelbelovend instrument is, maar ook een zware.” De wethouder vervolgt dat er onderzoek wordt gedaan en al is gedaan, bijvoorbeeld door het kadaster naar de hoeveelheid opgekochte woningen per wijk. “Ambtenaren worstelen met dit vraagstuk. Niet iedereen kent de zwaarte van het instrument, maar op het moment dat je het inzet dan moet je dat doen op een manier waarop andere dingen wel intact blijven.” Kortom, volgens de wethouder is het nog een dilemma wat er gaat gebeuren. Gaat de wet Opkoopbescherming van kracht per 1 januari 2022? Gaat de wet later van kracht of komt de wet er helemaal niet? Er zijn nog geen besluiten genomen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button