Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Wonen op de plek van het oude Van der Valk Zwolle: zo’n 40 huizen in de maak

Zwolle – De voormalige locatie van het Van der Valk hotel-restaurant De Toerist aan de Kranenburgweg in Zwolle kan een nieuwe bestemming krijgen. Projectontwikkelaar Dura Vermeer en grondeigenaar Van der Valk hebben bij de gemeente aangegeven dat ze op het braakliggende terrein woningbouw willen realiseren. Het gaat om zo’n 40 woningen, verdeeld over verschillende prijsklassen en doelgroepen. Op 11 januari 2024 wordt de intentieovereenkomst getekend tussen de partijen. Als de plannen doorgaan dan zal in het tweede kwartaal van 2025 gestart worden met de bouw.

Woningen van goedkoop tot duur

Maar voordat het zover is, is er eerst werk aan de winkel. De gemeente Zwolle heeft een soort startnotitie gemaakt op basis waarvan de plannen moeten worden uitgewerkt. Zo is het de bedoeling dat er zo’n 40 woningen komen waarvan er in ieder geval 12 goedkope woningen moeten worden gebouwd, 16 middel dure en 12 in het dure segment. Daarnaast is er een wens om seniorenwoningen te realiseren, omdat er veel senioren wonen in de wijk Berkum waar het plangebied ligt. Grondeigenaar Van der Valk wil zelf ook een aantal woningen kopen voor de verhuur aan eigen personeel. Het concern hoopt dat de mogelijkheid van het huren van een woning meer potentiële werknemers zal aantrekken voor het hotel aan de A28.

Verkeer

Verder moet het nieuwe woningbouwproject rekening houden met een aantal randvoorwaarden.  Zo moet er genoeg parkeergelegenheid zijn voor de bewoners en hun gasten binnen het terrein, en moet er een veilige ontsluiting komen voor het autoverkeer. Dit is belangrijk omdat er veel fietsers en wandelaars langs de locatie komen voor  recreatie en woon-werkverkeer.

Stikstof

Maar hoe zit het met de stikstof? Ook daar krijgt de partij mee te maken. Om de hoek ligt immers een natura-2000 gebied met onder andere de Berkumer Kolk. Daarom moet het plan aantonen dat er geen negatieve effecten zijn op de natuurwaarden door stikstofuitstoot. Een eerste onderzoek hiernaar wijst uit dat dit mogelijk is door intern te salderen. Dit zal nog wel officieel getoetst worden bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Hoe de woningen er precies uit gaan zien is op dit moment niet bekend. Daarvoor moet Dura Vermeer de komende tijd aan de slag. Er zijn al wel basis plattegronden die de indelingen van de woningen op het terrein laten zien.

Entreegebouw als knipoog naar herberg

De gemeente Zwolle zelf zou graag zien dat de historische betekenis van de plek, waar vroeger altijd een herberg stond als poort tot de stad, terug komt in het nieuwe woningbouwproject. Bijvoorbeeld via een entreegebouw aan de Kranenburgweg. Ook zijn er ideeën over een collectieve groene buitenruimte, waar de bewoners kunnen genieten van de natuur.

Najaar 2024 concreet

Ontwikkelaar en initiatiefnemer hebben inmiddels, over de plannen, gesproken met de buurt. In het najaar van 2024 moet de ontwerpen concreet zijn en wordt gestart met de aanvraag van de vergunning. Wat betreft Van der Valk moet er nu wel schot in de zaak komen. Voor eerdere voorstellen voor woningbouwprojecten kreeg de hotelfirma de handen bij de gemeente niet op elkaar. Gaat het binnen afzienbare tijd toch niet lukken dan moet er toch weer een hotel komen wat Van der Valk betreft.

Van der Valk ‘De Toerist’ was een bekende horecagelegenheid aan de rand van Berkum, naast de Vecht. Het pand is in 2018 gesloopt, nadat Van der Valk een nieuw hotel had gebouwd aan de A28. De locatie heeft een lange geschiedenis als ontvangstplek aan de invalsroute van Zwolle. Het eerste café De Toerist stond er al in 1835 en werd later vervangen door een hotel-restaurant. De locatie ligt op ongeveer 15 minuten fietsen van het centrum van Zwolle en op 5 minuten rijden van de A28 en P&R Zwolle/Ommen. Het gebied grenst aan het Natura 2000-gebied met onder andere de Berkumer Kolk, een beschermd natuurgebied.

Gerelateerde artikelen

Back to top button