Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Windesheim bundelt expertise op gebied van beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs staat in de schijnwerpers. Het vmbo zit volop in de ontwikkeling van nieuwe beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma’s en het mbo maakt onder de noemer ‘focus op vakmanschap’ een kwaliteitsslag, waarbij onder andere het aantal kwalificatiedossiers aanzienlijk wordt teruggebracht. Parallel aan deze ontwikkelingen moet een aantal maatregelen voorzien in meer en betere leraren voor het (v)mbo: de introductie van een educatieve minor beroepsonderwijs, een nieuw en aanzienlijk verzwaard programma voor zij-instromers in het mbo (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) en een afstudeerrichting beroepsonderwijs bij de tweedegraads lerarenopleidingen.

Windesheim heeft besloten om deze aandacht voor het beroepsonderwijs kracht bij te zetten, door binnen de lerarenopleidingen alle expertise op dat gebied te bundelen in een nieuwe afdeling. Deze afdeling wordt gevormd door onder andere de Lerarenopleiding Economie, de Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn, de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs en de Kopopleiding. Daarnaast maakt het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift deel uit van de afdeling en is de start van de nieuwe masteropleiding Expert Beroepsonderwijs beoogd voor september 2015.

Met de nieuwe afdeling wil Windesheim een toonaangevende rol spelen in het opleiden voor het beroepsonderwijs. In partnerschap met het vmbo, mbo en bedrijfsleven wordt zowel regionaal als bovenregionaal gewerkt aan het initieel en postinitieel opleiden van instructeurs, praktijkopleiders en docenten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button