EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Wethouder: Scania blijft in Zwolle

Productiecapaciteit wordt niet meer uitgebreid

Zwolle – “Ook wij maken ons zorgen over de berichten over Scania,” aldus economiewethouder René de Heer gisteravond in de gemeenteraad. Hij gaf daar antwoord op vragen van zowel de VVD als de SP over de stakingen bij Scania. “Maar uit gesprekken die we voeren met de directie, blijkt dat het geenszins de bedoeling is dat Scania de fabriek gaat sluiten. De omvang die het nu heeft is de omvang die ook blijft. Dus in dat geval is het een positiever bericht dan dat we mochten vernemen uit de krant.”

Afgelopen zaterdag verscheen in dagblad De Stentor het bericht dat Scania overweegt om een deel van haar productie over te hevelen naar het Franse Angers. Dit vanwege de regelmatig terugkerende stakingen op de Zwolse werkvloer. De plaatselijke VVD maakt zich ernstige zorgen over de mogelijke verplaatsing en stelde maandagavond vragen aan het college in de raadvergadering. Tegelijkertijd deed de SP een oproep om vooral te denken aan de werknemers en hun rechten: “Het zijn juist die werknemers die zorgen voor de goede resultaten van fabrieken als Scania,” volgens fractievoorzitter Brammert Geerling.

VVD Fractievoorzitter Thom van Campen is erg geschrokken van de reactie van Scania op de stakingen: “Doordat vakbonden en enkele activisten op de werkvloer het verpesten voor een zwijgende meerderheid op de werkvloer – die absoluut niet te spreken zou zijn over de staking – staan nu Zwolse banen op de tocht bij een bedrijf, dat al decennia bekend staat als goede, stabiele werkgever. De VVD wil deze banen voor Zwolle behouden”. Hij refereerde in zijn betoog nog aan de situatie in het Limburgse Born. “Daar dreigen 1000 mensen hun banen te verliezen door acties van de vakbonden op de werkvloer. Laten we Born niet achterna gaan.”

“Niet de bonden maar de werkgevers veroorzaken de acties”

De SP draaide bij monde van fractievoorzitter Brammert Geerlings de zaak om en stelde dat het juist de werkgevers in de Metaal-Elektro waren die door hun stugge houding tijdens de CAO-besprekingen de oorzaak zijn van de langdurige acties bij onder andere Scania. “De SP is blij met de werkgelegenheid die Scania Zwolle en de regio biedt en weet dat dat het bedrijf als goed werkgever bekend staat. Maar dit doet niets af aan onze steun voor de strijd die werknemers voeren voor een goede CAO.” Hij verbaasde zich over een tweet van de werthouder waarin – volgens de SP – werd gesuggereerd dat de bonden hun acties moeten stoppen omdat ze daarmee de werkgelegenheid in gevaar brengen.

2400 mensen verdienen hun brood bij Scania

De, op het oog enigszins gepikeerde, wethouder legde uit dat het college is verantwoordelijk voor een goede economische ontwikkeling en een robuuste arbeidsmarkt. En dat Scania daar een rol in speelt. Maar liefst 2400 mensen verdienen iedere dag hun brood bij de vrachtwagenbouwer Dat maakt het bedrijf een enorm belangrijke partner voor de Zwolse economie.

“We willen zeker niet treden in de rechten die partijen hebben. Nog in de rechten van de vakbond nog in de rechten van het bedrijf. Niettemin is het wel zo dat het groeiscenario van Scania onder druk komt te staan. Dat scenario is er op gericht om de jaarlijkse productie van vrachtwagens te laten stijgen om de Zwolse vestiging – de belangrijkste vestiging in Europa waar de meeste investeringen zijn gedaan – zo goed mogelijk te laten renderen. De board in Zweden ziet dat de productie door de stakingen steeds verstoord kan worden door de stakingen waardoor klanten niet beleverd kunnen worden .En dat levert financiële schade op.”

De onrust heeft er toe geleid dat vanuit de Scania-hoofddirectie een heroverweging van de groeistrategie plaatsvindt. Met als voorlopig resultaat dat er niet meer personeel zal worden aangenomen. “In die zin is er wel een zorgelijke ontwikkeling. Maar het bedrijf mag dat vinden,” volgens de Heer.

De wethouder onderstreepte dat – zoals de SP aangaf – vakbonden natuurlijk het volste recht hebben om instrumenten te gebruiken om een zo goed mogelijke CAO te onderhandelen voor hun medewerkers. Het college heeft deze week nog een overleg met de bonden in het kader van de Human Capital-agenda. Daar zal de zorg die het college heeft voor de totale economische ontwikkeling en de arbeidsmarktontwikkeling aan de bonden worden gevraagd welke strategie ze hanteren. En welke rol de gemeente eventueel daarin kan spelen.

De Heer: “Wij vinden ook dat de werknemers het belangrijkste kapitaal zijn van Scania. Dat vindt Scania zelf ook. Daarom getuigt het bedrijf zich ook vaak als heel goed werkgever. Maar door de lange stakingscyclus is een onbetrouwbaar beeld ontstaan. Met als gevolg dat het groeiscenario onder druk komt te staan.”

Foto: © Peter Denekamp. De Zweedse vrachtwagenbouwer biedt op dit moment werk aan zo’n 2400 werknemers.

Human Capital-agenda

Zwolle heeft regelmatig overleg met de fabrikant over de groeistrategie. De gemeente probeert die strategie ruimtelijk zo goed mogelijk te faciliteren. Met als doel een een betrouwbare regio te zijn voor werkgevers.
Samen met de bonden, de werkgevers en bijvoorbeeld het onderwijs wordt daarover gesproken in de zogenaamde Human Capital-agenda. Het gezamenlijk doel binnen die agenda is het vormen van een robuuste stevige en toekomstgerichte arbeidsmarkt. Mensen kunnen daar op een juiste manier bezig zijn met op- en om- en bijscholen om zo te zorgen dat de arbeidsmarkt en de beschikbare werknemers goed op elkaar zijn afgestemd.

“Binnen dat plan vinden wij als college dat we zowel de werkgevers als de werknemervertegenwoordigers kunnen bevragen op de strategie die zij hanteren. De berichten zoals ze verschenen in De Stentor helpen nou niet in de beeldvorming van een stabiele regio. En dat is én een verantwoordelijkheid van degene die het bericht verzend, lees de onderneming Scania. Maar – vinden wij als College – ook iets wat je zou kunnen bespreken met de vakbonden. Ieder heeft zijn eigen rechten en eigen doelen, maar op dit moment lijkt er in het beeld iets contraproductiefs te zijn op de werkgelegenheidsontwikkeling,” aldus de wethouder

Uit gesprekken die het College heeft gehad bij Scania, is duidelijk geworden dat het bedrijf niet van plan is de vestiging in Zwolle te sluiten. Wel is er druk op de groeistrategie ontstaan. De wethouder gaf aan dat de snelste oplossing ligt in het snel realiseren van een nieuwe CAO en dat zowel de werkgevers als de bonden daar hun rol in moeten nemen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button