Voorpagina

Wethouder moet snel EU-gelden aanvragen voor bestrijding jeugdwerkloosheid

De VVD Zwolle spoort de wethouder aan snel actie te ondernemen om aanspraak te maken op een geldpotje van de EU voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. In het Europese fonds is 114 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten om meer jongeren aan het werk te krijgen.

31 oktober deadline

Op 31 oktober verstrijkt echter al de deadline om plannen in te dienen waarmee Zwolle extra budget vanuit Europa kan krijgen. De VVD vraagt de wethouder daarom of er al plannen zijn ingediend en benadrukt het belang om dit snel te doen.

“De jongeren die we vandaag aan het werk krijgen, vormen het fundament zodat Zwolle ook in de toekomst een sterke stad blijft,” zegt Johran Willegers, raadslid voor de VVD. Volgens Willegers kan het extra geld uit Europa daarin net een belangrijke toevoeging zijn om op innovatieve manieren met werkgevers te kijken hoe meer jongeren aan het werk kunnen. “De VVD zet de komende jaren vol in op extra banen. De Zwolse jongeren vormen een hoge prioriteit in die ambitie.”

Vragen aan college

De VVD heeft het college de volgende vragen gesteld naar aanleiding van een artikel van Binnenlands Bestuur waarin minister van Sociale Zaken Asscher gemeenten waarschuwt voor de snel naderende deadline:

  1. Heeft het college kennis genomen van het artikel op Binnenlands Bestuur: Gemeenten moeten snel subsidieplannen jeugdwerkloosheid indienen, op 15 oktober jl.?
  2. Gaat het college plannen indienen om aanspraak te maken op het EU-fonds? Zo ja, is dat reeds gebeurd? Zo nee, waarom niet?
  3. Als er geen aanvraag is gedaan, ziet het college het belang van het EU-fonds in om dat wel zo spoedig mogelijk te doen?
  4. Mits er een aanvraag bij het EU-fonds wordt gedaan, kan het college aangeven hoe die plannen er uit zien?
  5. Is het college met de VVD eens dat het aanpakken van jeugdwerkloosheid een onmisbare stap is om ook voor de toekomst te blijven bouwen aan een sterk Zwolle?

Gerelateerde artikelen

Back to top button