BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Weezenlanden-Noord flats maken plaats voor 450 woningen met ondergrondse parkeerruimte

Zwolle – Dinsdagavond is er een informatie-avond gehouden voor de bewoners van de buurt Weezenlanden-Noord. Al lange tijd was bekend dat de 180 appartementen zouden worden gesloopt voor nieuwbouw. Dinsdag maakte woningcorporatie Ons Belang bekend dat er 450 nieuwe woningen op de locatie komen. De corporatie houdt vast aan haar toezegging om minimaal 230 sociale huurwoningen terug te bouwen. De overige woningen zijn duurdere huur- en koopwoningen.

Het blijft een groene wijk, doordat parkeren ondergronds wordt opgelost. Dat past ook in de visie van de gemeente die wil zorgen voor een aantrekkelijke groene verbinding tussen de stad en Park de Weezenlanden.
De bewoners hebben allemaal recht op terugkeer. De eerste flat die gesloopt gaat worden is het complex aan de Schuurmanstraat aan de kant van het Thomas a Kempis College. Daar wordt een groot appartementengebouw met sociale huurwoningen teruggebouwd waar veel van de huidige bewoners hun nieuwe thuis kunnen maken.

Door sloop/nieuwbouw kunnen we tocht-, vocht- en schimmelklachten het beste oplossen, goede wooncomfort bieden en financieel gezien is het ook de beste oplossing. Ook voor onze bewoners, want het streven is dat de woonlasten voor de bewoners bij nieuwbouw ongeveer gelijk blijft aan de huidige woonlasten van deze woningen. De huren gaan weliswaar wat omhoog, maar blijven passen bij de laagste inkomens. Maar daarentegen gaan de energielasten en servicekosten omlaag. – Ons Belang

28247666061_4a18a10d62_z

Gerelateerde artikelen

Back to top button