Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeente stimuleert energiezuinig (ver)bouwen

Zwolle – De gemeente Zwolle wil energiezuinig bouwen of verbouwen financieel gaan stimuleren. Wie een vergunning aanvraagt voor bouwwerkzaamheden die tot een energiebesparing leiden, kan in een aantal gevallen op een korting rekenen op de kosten voor de vergunning (leges).

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar gevraagd om een ‘vergroening’ van deze legeskosten en hiervoor éénmalig €250.000 beschikbaar gesteld. Hiermee kan een korting worden gegeven die kan oplopen tot maximaal €3.000 per woning.

Energiewinst

De gemeente wil deze financiële stimulans vooral gebruiken bij bouwwerken waar de grootste energiewinst te halen is. De kortingsregeling gaat daarom gelden voor nieuwbouw van woningen met een EPC-waarde (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,0 die bovendien geen aardgasaansluiting hebben.

Voorbeeld

Een rekenvoorbeeld: een gemiddelde nieuwbouwwoning (type 2 onder 1 kap) heeft een bouwsom van circa €200.000. Voor de vergunning (omgevingsvergunning) die voor de bouw moet worden aangevraagd, brengt de gemeente €6.927 in rekening. Om dezelfde woning energieneutraal te maken stijgen de kosten van de bouw met circa €20.000 euro en worden ook de leges hoger: €7.590. Dat is een stijging van €663 ten gevolge van de extra energiemaatregelen (bijvoorbeeld extra gevelisolatie).

Korting

Het voorstel is nu om hierop een korting van 30 procent te geven waardoor de legeskosten voor deze energieneutrale woning met €2.277 dalen naar €5.313. De korting wordt gegeven op de leges over de gehele bouwsom (in dit voorbeeld €220.000) en niet alleen over de extra kosten voor de energiebesparende maatregelen. Het bedrag van de korting is daardoor hoger om de eigenaar de eigenaar van de woning wat extra ruimte te geven om een deel van de extra investeringen in duurzame maatregelen te bekostigen.
De regeling geldt niet voor bijvoorbeeld woningcorporaties, maar alleen voor particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars.

Monumenten

Eigenaren van monumenten kunnen ook van de korting profiteren. Wanneer er in een monument tenminste twee duurzame veranderingen worden aangebracht, zal de gemeente geen kosten in rekening brengen indien hiervoor een vergunning moet worden aangevraagd.
De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de uitwerking van de regeling. Daarna zullen de spelregels voor de korting op www.zwolle.nl in detail worden toegelicht.

Gerelateerde artikelen

Back to top button