Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Weeshuis geeft cultuurpodium Eureka financiële injectie

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle sluit het jaar af met een gift aan Eureka. Hiermee komt de eindstand aan giften in 2018 op bijna 220.000 euro. Dit jaar heeft het Weeshuis geld geschonken aan ruim 70 Zwolse jeugdprojecten.

Eureka

De in 1992 opgerichte Sociaal Culturele Vereniging Eureka werd altijd gerund door vrijwilligers. Gezien de huidige financiële situatie is dit jaar besloten dat Eureka overgaat in een coöperatieve vereniging. Archimedes is de huurder van het pand aan Assendorperplein en wordt beheerder van de vereniging. Om Eureka in leven te houden, is een financiële injectie nodig. De bijdrage van het Weeshuis gaat naar het kleinschalige podium dat momenteel wordt gebruikt voor ongeveer 200 sociaal-culturele optredens per jaar, waarbij de nadruk ligt op alternatieve muziek en jongerencultuur. Onder andere de inmiddels 20 jaar oude geluids- en lichtapparatuur is nodig aan vervanging toe.

Weeshuisprijs

Elke twee jaar reikt het Weeshuis een cheque van € 2.500 uit aan een bijzonder project dat bijvoorbeeld innovatief is of een organisatie die zich bewezen heeft. Uit de tientallen jeugdprojecten die de stichting in de jaren 2017 en 2018 heeft gehonoreerd, selecteert en publiceert het bestuur in maart 2019 drie tot vijf projecten die kans maken op de Weeshuisprijs, te besteden aan een door de winnaar zelf te kiezen doel.

Stichting Het Hervormd Weeshuis

Fysieke weeshuizen behoren al tientallen jaren tot het verleden in Nederland. Tot 1953 had Zwolle nog één weeshuis dat onderdak bood aan ouderloze kinderen. De door dit weeshuis verworven bezittingen zijn daarna overgegaan in stichting Het Hervormd Weeshuis. Het bestuur de stichting zet de jaarlijkse netto-opbrengsten van deze bezittingen in om initiatieven in Zwols jeugd- en jongerenwerk een financieel steuntje in de rug te bieden. Iedereen kan bij ons een aanvraag indienen gericht op de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar.

Heeft u een leuk project voor de Zwolse jeugd? Kijk dan op de website van Het Hervormd Weeshuis of uw project in aanmerking komt voor een bijdrage. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is maandag 18 februari 2019.

Het Hervormd Weeshuis

Gerelateerde artikelen

Back to top button