Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden willen fuseren

Woensdagmiddag 3 december staat de toekomst van de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland opnieuw op de agenda van beide bestuursvergaderingen. De Dagelijks Besturen stellen voor aan de provincies Drenthe en Overijssel om beide waterschappen per 1 januari 2016 te laten fuseren. Het Algemeen Bestuur van Reest en Wieden begint om 13.00 uur en het Algemeen Bestuur van Groot Salland om 14.00 uur.

Beide besturen hebben dit voorjaar besloten een verkenning te starten naar een mogelijke fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland. In deze verkenning zijn twee mogelijkheden onderzocht: zelfstandig blijven of fuseren. Op basis van de resultaten concluderen de beide Dagelijkse Besturen dat een fusie tussen beide waterschappen maatschappelijke meerwaarde heeft. Daarbij is onder andere gekeken naar de dienstverlening van het waterschap aan inwoners, de kwaliteit van bestuur en organisatie en de kosten.

Verkennend onderzoek

De verkenning bestond uit twee fasen. In fase 1 werden de contouren van een mogelijk toekomstig waterschap beschreven. Ook is een aantal bestuurlijk relevante punten en dilemma’s naar voren gekomen. In de tweede fase is een verdiepingsslag gemaakt en zijn inhoudelijke oplossingen aangedragen voor de bestuurlijke relevante punten. Op basis van de totale verkenning nemen beide Algemeen Besturen op 3 december een besluit over een mogelijke fusie. Mochten beide besturen besluiten tot een fusie, dan wordt een bestuurlijk traject in gang gezet. Het voorstel tot fusie wordt dan voorgelegd aan de provincies Overijssel en Drenthe.

Gerelateerde artikelen

Back to top button