Nieuws uit ZwolleSportVoorpaginaZorg & Welzijn

Groot festival 200 jaar Koninkrijk in binnenstad en park Wezenlanden

Viering in Zwolle 200 jaar Koninkrijk in teken van verenigingen en vrijwilligers

Op zaterdag 25 april 2015 organiseert het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk in Zwolle, samen met NOC*NSF, het Oranje Fonds, de gemeente Zwolle en provincie Overijssel, een groots festival van verenigingen.

Op deze dag worden de mensen die zich belangeloos voor hun vereniging, stichting of club inzetten in de schijnwerpers gezet. Thema’s zijn sport, cultuur, natuur en maatschappij. De mensen die als vrijwilliger werken bij deze organisaties worden getrakteerd op een dag vol met (sport)clinics, inspirerende bijeenkomsten en heel veel muziek.

Voorzitter van het Nationaal Comité Ank Bijleveld-Schouten: “De vrijheid van vereniging en vergadering heeft onze samenleving bijzonder sterk en veerkrachtig gemaakt. Miljoenen mensen zetten zich vrijwillig in georganiseerd verband in voor onze maatschappij. Dat is van onschatbare waarde en dat mag gevierd worden!”

Festival in Zwolle

De binnenstad van Zwolle en festivalterrein in Park de Wezenlanden zijn op zaterdag 25 april 2015 het feestelijk toneel van stichtingen, clubs en verenigingen. De levendige parade is enerzijds een staalkaart van hetgeen Nederland te bieden heeft op het gebied van verenigingsleven en het werk van stichtingen. Het is anderzijds een belevenis waar vrijwilligers voor worden uitgenodigd. Muziek, ontspanning, cultuur, (sport)clinics, workshops en ontmoetingen met andere organisaties en vrijwilligers moeten de bezoekers nieuwe inspiratie en energie voor hun inzet geven.

Laat je Sportclub niet in zijn hemd staan

Het Nationaal Comité laat de viering aansluiten op de NOC*NSF-campagne ‘Laat je sportclub niet in zijn hemd staan’ (18 november 2014 t/m 25 april 2015) en de Nationale Sportweek (18-25 april 2015). Samen met Erben Wennemars (lid Nationaal Comité 200 jaar koninkrijk), Minke Booij en Kees Jansma wil NOC*NSF iets doen aan de situatie bij de sportverenigingen. Iedereen in Nederland moet kunnen sporten. Sportclubs zijn hierbij van groot belang. Daarom wordt iedereen die de sportclub een warm hart toe draagt opgeroepen zijn of haar beste idee in te sturen om bijvoorbeeld meer vrijwilligers te activeren, meer sponsors aan te trekken of nieuwe leden te werven. Tijdens de viering 200 Jaar Koninkrijk in Zwolle mag het beste idee de prijs hiervoor in ontvangst nemen.

Oranje Fonds

Het afgelopen jaar steunde het Oranje Fonds ruim 8.000 stichtingen en verenigingen die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Mede door het recht op vereniging, is het mogelijk dat zóveel mensen zich in het koninkrijk georganiseerd inzetten voor een ander en voor de samenleving. In de week na de viering geeft het Oranje Fonds stichtingen en verenigingen de kans om deel te nemen aan de landelijke collecte om meer activiteiten te kunnen financieren.

Vrijheid van vereniging en vergadering

Tijdens de viering van 200 jaar koninkrijk in Zwolle staan we stil bij een van de belangrijkste verworvenheden van 200 jaar Koninkrijk: de vrijheid van vereniging en vergadering. Na het ontstaan van ons Koninkrijk 200 jaar geleden werd in 1855 het grondrecht op vereniging en vergadering wettelijk geregeld, als onmisbaar recht bij de vorming van een parlementaire democratie. Burgers kunnen zich verenigen om hun belangen te behartigen en om deel te nemen aan politiek en maatschappij. Mede door dit recht is er ook een bloeiend verenigingsleven in de sport, cultuur en andere vormen van recreatie ontstaan. Zo kunnen veel mensen zich inzetten voor de samenleving als geheel, of voor een ander in het bijzonder. Nederland is een verenigingsland bij uitstek geworden. De verenigingen, clubs en stichtingen en de miljoenen vrijwilligers en hun organisaties die hierbinnen actief zijn, zorgen voor een grote verbondenheid tussen de inwoners van ons koninkrijk.

Viering 200 jaar Koninkrijk (2013-2015)

Het Nationaal Comité organiseert en coördineert tussen november 2013 en oktober 2015 de viering van 200 jaar Koninkrijk. De viering wordt zaterdag 26 september 2015 afgesloten in Amsterdam. Tijdens de viering staan we stil bij ons gezamenlijke verleden, heden en toekomst, en een aantal democratische verworvenheden.

In eerdere publicaties van het Nationaal Comité is 18 april 2015 als datum van de viering in Zwolle genoemd. Deze datum is dus verschoven naar 25 april 2015.

 

Website 200 jaar Koninkrijk

Gerelateerde artikelen

Back to top button