Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Warmtegids: hoe gaat Zwolle van het aardgas af?

Zwolle – Hoe gaan we in Zwolle ons huis, bedrijf en andere gebouwen verwarmen als ze van het aardgas af gaan? De gemeente wil samen met de stad tot een visie komen hoe de verschillende delen van Zwolle zonder fossiele brandstof verwarmd kunnen worden. Daarom heeft ze met een aantal organisaties mogelijke alternatieven verkend en beschreven. Burgemeester en wethouders willen over de verkenning de komende maanden in gesprek met de stad voordat ze een definitieve visie (de Warmtegids) vaststellen.

Zwolle wil in 2050 energieneutraal zijn en van het aardgas af. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Dat is een flinke uitdaging, want het overgrote deel van de huishoudens en bedrijven gebruikt nu nog aardgas. Wij willen de omslag naar duurzame warmte stap voor stap maken, waarbij we wijk voor wijk te werk gaan en rekening houden met nieuwe inzichten over oplossingen. Met de Warmtegids willen we bewoners en ondernemers richting geven bij beslissingen over bijvoorbeeld de vervanging van hun cv-ketel of investeringen in nieuwe technieken. De gids helpt ook woningcorporaties bij het maken van plannen voor renovatie van en investeringen in hun wooncomplexen. We hebben met onze partners de mogelijkheden verkend en willen daarover nu in gesprek met de stad.”

Provincie Overijssel, netbeheerder Enexis, woningcorporaties openbaar Belang, SWZ en deltaWonen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, energiecoöperatie Blauwvinger Energie en bouwbedrijf Van Wijnen (als vertegenwoordiger van het concilium Zwolle Moderne Woonstad) hebben meegewerkt aan het opstellen van de verkenning.

Het Rijk ziet voor de gemeenten een belangrijke rol in de omslag naar andere warmtebronnen. In 2030 moet al een kwart van alle woningen in ons land van het aardgas af zijn. Gemeenten moeten daarvoor uiterlijk in 2021 een warmtevisie hebben.

Alternatieven

Grofweg zijn er op dit moment drie alternatieven voor het opwekken van warmte: warmtenetten (gevuld met warm water), elektrische warmtepompen die warmte uit lucht, water of bodem halen en andere duurzame vormen van gas (waterstof, biogas).

Voor de op te stellen Warmtegids is nu verkend welk systeem het meest voor de hand ligt in de verschillende wijken en typen woningen en welke wijken het eerst kunnen worden aangepakt.

De wethouder: “Het slimste is om te starten met warmtenetten. Alle (toekomstige) duurzame bronnen kunnen aangesloten worden op een warmtenet en het geeft ons tijd om ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen. We denken nu dat het goed is te beginnen in Aa-landen en Holtenbroek. Daar zijn al veel blokverwarmingen en we kunnen er waarschijnlijk gebruik maken van een geothermiebron voor het aan te leggen warmtenet. Sowieso kiezen we ervoor zoveel mogelijk gebruik te maken van de in Zwolle aanwezige duurzame warmtebronnen, zoals diepe en ondiepe aardwarmte.”

Het college van B & W wil begin volgend jaar de uitkomsten van de verkenning en de ideeën voor de warmtevisie bespreken met aan de stad om reacties en meningen te peilen. Daarna wordt de visie definitief gemaakt en medio 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zelf aan de slag

Veel mensen vragen zich af of ze moeten wachten tot hun wijk aan de beurt is en wat ze nu al zelf kunnen doen. Wethouder Monique Schuttenbeld: “Het is altijd goed om te beginnen met het isoleren van je huis of bedrijfspand. Dat bespaart energie en je verdient het uiteindelijk terug via een lagere energierekening. Voor een onafhankelijk advies en meer informatie kunnen mensen terecht bij het gemeentelijk energieloket Verbeter& Bespaar.”

Warmtegids Verbeter & Bespaar

Gerelateerde artikelen

Back to top button