Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

VVD wil meldpunt overlast en verkeersmaatregelen rondom AZC Zwolle

Zwolle – De VVD fractie in Zwolle wil een meldpunt voor AZC-overlast. Daarnaast dringt ze aan op verkeersveiligheidsmaatregelen rondom het AZC gebouw op de waterschapslocatie. Dit meldt zij in een persverklaring als reactie op het AZC Zwolle voorstel van het college. Het centrum wordt wel voorgesteld op de waterschapslocatie, maar nu voor maximaal 600 personen en zonder uitgebreid recreatiegebied.

Veiligheid

Thom van Campen van de VVD licht de visie toe: ‘Aan veiligheid doen we geen concessies. De VVD ziet in de voorgestelde veiligheidsaanpak, waarbij de wijkagent aanspreekpunt is, ruimte voor objectieve en subjectieve veiligheidszorgen. Het is een verantwoordelijkheid van gemeente en COA om die zorgen weg te nemen.’ Een meldpunt voor overlast zal bijdragen aan deze veiligheid.

Van Campen stelt: ‘In Nederland mag je zijn wie je wilt zijn, je mag geloven waar je in wilt geloven en je mag houden van wie je wilt houden. De VVD heeft begrip voor zorgen van Zwollenaren in een instabiele en onzekere wereld. Juist nu moeten we vasthouden aan onze vrijheden. Wie deze vrijheden buiten, of binnen het AZC niet respecteert moet aangepakt worden.’

Verkeersveiligheid scholieren

Ook op het gebied van de verkeersveiligheid wil de VVD snel maatregelen. De beoogde AZC locatie ligt midden in een gebied waar s’ochtends en ’s middags zeer veel verkeersbewegingen zijn. Naast de locatie ligt onder andere de Thorbecke Scholengemeenschap en de speciaal onderwijs scholen de Ambelt en de Twijn. De leerlingen van deze scholen komen ’s ochtends bijna allemaal met de fiets en een kleinere groep met taxi-busjes. Het gaat om tieners en een kwetsbare groep kinderen die aan het verkeer deelnemen. Ook het Isala ziekenhuis kent de gehele dag door zeer veel verkeer door bezoekers en personeel. Nu hier 600 extra asielzoekers bij komen die ook deel gaan uitmaken van het verkeer, als voetganger, wordt het er alleen maar drukker en onoverzichtelijker op.

‘Op oplossingen met de verkeersproblematiek wachten we wat de VVD betreft geen dag langer: als dat nodig is moet direct de schop in de grond.’

Tevreden over maximum en schrappen recreatieterrein

Met de omvang van 600 personen is de VVD tevreden. Wel wijzen ze er op dat de omvang van 600 personen een absolute bovengrens is: ‘afspraak is afspraak.’ Die tevredenheid is er ook vanwege het schrappen van het recreatieterrein dat in het natuurgebied naast het AZC zou komen.

Evaluatie

De fractie heeft nog wel vraagtekens bij de duur van 15 jaar, maar ziet in de evaluatiemomenten die er regelmatig zijn kansen om te sturen. ‘Er zijn nog wel vragen over welke evaluatiecriteria opgesteld worden en wat vervolgens de waarde van de evaluatie wordt.’

Over deze punten zal de VVD in debat gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button