Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Beoogd AZC Zwolle wordt compacter

Zwolle – Het beoogde asielzoekerscentrum voor Zwolle wordt compacter. Er zullen maximaal 600 vluchtelingen worden gehuisvest. Daarnaast wordt het recreatieterrein, dat gepland stond op het stuk natuur achter de waterschapslocatie, geschrapt. Wel blijft het bij één locatie, namelijk het waterschapsgebouw op de Oosterenk en een duur van 15 jaar. Dit heeft het College van B&W en het COA zojuist laten weten in een persconferentie.

Tot dit gewijzigde voorstel zijn de burgemeester en wethouders gekomen na de vele informatiebijeenkomsten en gesprekken die met bewoners en organisaties in de verschillende buurten zijn gevoerd.

Zorgen

Burgemeester Meijer: ‘In die gesprekken is naar voren gekomen dat mensen zorg hebben over de omvang van het azc, over de impact op de naastgelegen groene gebied, en over de (verkeers)veiligheid rond de locatie. Ook de vraag of een aantal kleinere locaties verspreid over de stad wenselijker is dan een centrale plek voor langdurige opvang is opgeworpen. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken is het oorspronkelijke voorstel aangepast en wordt het nieuwe plan nu aan de gemeenteraad aangeboden voor besluitvorming.’

Recreatieterrein

Zo wordt er in het raadsvoorstel tegemoet gekomen aan de wens van bewoners uit de omliggende buurten om het groene gebied achter de beoogde azc-locatie te ontzien: de recreatievoorziening voor vluchtelingen wordt nu in het plan op het terrein van de opvanglocatie zelf aangelegd.

Veiligheid en verkeersdruk

Een overlegcommissie met daarin vertegenwoordigers van onder andere omwonenden, naastgelegen bedrijven en instellingen, politie en COA bewaakt de leefbaarheid en veiligheid in het gebied en de wijken rondom het azc. En de verkeerssituatie op Oosterenk krijgt eveneens extra aandacht.

Maximaal 600 vluchtelingen

Het aantal van maximaal zeshonderd vluchtelingen past wat burgemeester en wethouders betreft bij de inzet van de gemeente om waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het opvangen van vluchtelingen.

Het voorstel heeft ook oog voor de inzet om een kwalitatief azc te bouwen van een omvang waarmee het goed mogelijk is om onderwijs en dagactiviteiten aan te bieden aan de vluchtelingen. Met een omvang van maximaal zeshonderd bewoners kan geïnvesteerd worden in voldoende voorzieningen, begeleiding en activiteiten.

Zorgvuldig

Burgemeester Henk Jan Meijer: “Als college staan wij voor dit voorstel, na raadpleging van vele belanghebbenden. Met dit uiteindelijke plan proberen we zorgen van omwonenden weg te nemen, gebruiken we de ervaringen elders in het land met een opvanglocatie van deze omvang en zorgen we dat we zo zorgvuldig en zo snel als mogelijk mensen die daar recht op hebben een plek in onze stad aanbieden waar ze verder kunnen bouwen aan de toekomst.”

Dinsdagmiddag is dit collegevoorstel naar de gemeenteraad gegaan. Zij zullen op 19 april in het Provinciehuis in Zwolle hier een definitief besluit over nemen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren