BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Voorbereiding uitbreiding winkelcentrum Stadshagen naar volgende fase

Zwolle – De voorbereiding van de uitbreiding van het winkelcentrum in Stadshagen gaat de volgende fase in. Na het betrekken en bevragen van inwoners, winkeliers en andere belanghebbenden wordt in juni, mede op basis van deze reacties, een Programma van Uitgangspunten vastgesteld. Hiermee kan de volgende fase, het aanbestedingstraject, door de gemeente gestart worden.

Het huidige winkelcentrum dateert uit 2004 en heeft een vloeroppervlak van circa 11.500 vierkante meter. Stadshagen groeit. Om in de behoeften van de groeiende wijk te blijven voorzien moeten de voorzieningen in de wijk, waaronder het winkelcentrum, ook groeien. De uitbreiding is voorzien ten westen van het bestaande winkelcentrum en moet aanvullend worden op het bestaande winkelaanbod. Ook moet de uitbreiding passend zijn bij de groeiende wijk.

Er is onderzoek gedaan naar de gewenste omvang van de uitbreiding. Die ligt globaal tussen de 5.000 en 6.650 vierkante meter en biedt niet alleen plaats aan winkels, er is ook ruimte voor woningen, maatschappelijke voorzieningen en horeca.

Meer gezelligheid, groen en diversiteit

Begin dit jaar zijn er gesprekken gevoerd met de winkeliersvereniging, de diverse Verenigingen van Eigenaren in het winkelcentrum, woningcorporaties, de eigenaar van het winkelcentrum en wijkstichting Stadshagen Totaal. Vervolgens hebben bewoners en winkeliers begin maart op een inloopbijeenkomst hun wensen kenbaar gemaakt. Ook is een klankbordgroep een aantal keer bijeen geweest. Door al deze partijen werd aandacht gevraagd voor terrassen, goede bereikbaarheid en vriendelijke uitstraling. Ook werd gevraagd om een ‘discount’ supermarkt’ en een comfortabel centrum.

Tips die de gemeente kreeg waren: maak het fietsvrij en zorg voor een goede mix aan woningen. Tot slot werden de verkeersveiligheid, voldoende fietsenstallingen en de bereikbaarheid van het centrum benadrukt.

Onafhankelijk onderzoek

Ook is een onafhankelijk onderzoek gedaan door Bureau Droogh Trommelen en Partners naar de gewenste omvang van de uitbreiding en het commerciële programma, passend bij een wijk die groeit naar ruim 30.000 inwoners. De reacties van alle betrokkenen en de uitkomsten van het onderzoek en de verkenning zijn meegenomen in het Programma van Uitgangspunten.

Goed bereikbaar en fijne ruimte voor bezoekers en bewoners

In het Programma van Uitgangspunten is beschreven dat de uitbreiding een aantrekkelijke en groene verblijfsplek moet worden met in het hart een plein. Belangrijke thema’s zijn: goede bereikbaarheid, voldoende parkeren voor fiets en auto en veiligheid. Vanzelfsprekend zijn eisen gesteld aan duurzame en energieneutrale uitbreiding, klimaatbestendigheid en is ‘gasloos’ een van de uitgangspunten.
Ook ligt de nadruk op samenwerking en afstemming van de plannen bij de verdere uitbreiding.

Europese aanbesteding

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding. Op basis van selectiecriteria zullen maximaal vijf marktpartijen geselecteerd worden. Deze marktpartijen worden, met o.a. als input het Programma van Uitgangspunten, gevraagd een visie uit te brengen op de uitbreiding. De gemeente gaat hierover met hun in gesprek. Vervolgens worden drie partijen geselecteerd die gevraagd worden een schetsplan uit te werken en een bod op de grond te doen. Zoals het nu lijkt wordt medio maart 2019 één partij geselecteerd, waarmee naar een definitief plan toegewerkt wordt. Vanaf dat moment worden bewoners en winkeliers weer betrokken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button