Nieuws uit ZwolleSportVoetbalVoorpagina

Video – Voetbalvereniging SVI ontvangt cheque van 15.000 euro voor ombouw clubhuis naar buurthuis

Onze verslaggever Evert Jan Pasman sprak met wethouder René de Heer en Voorzitter Harro Velthuis van SVI over de transformatieplannen.


Zwolle – Voetbalvereniging SVI in Zwolle Zuid gaat haar clubhuis ombouwen tot buurthuis. Voorzitter Harro Velthuis heeft hiervoor maandagmiddag, uit handen van wethouder sport René de Heer, een cheque ontvangen van 15.000 euro om de verbouwing te financieren. Het gaat om een bijdrage van het Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle. Met de verbouwing profileert SVI zich steeds meer als een maatschappelijk betrokken organisatie.De verbouwing is inmiddels gestart.

Transitie naar buurthuis als verdienmodel

Zwolse sportverenigingen kregen in 2016 een lastige boodschap van de gemeente Zwolle: ze kregen minder subsidie, moesten meer huur betalen voor hun accommodatie én meer gaan inzetten op een verbindende rol in de wijk. Nog voordat die boodschap werd overgebracht, staken ze bij SVI de koppen al bij elkaar, vertelt voorzitter Harro Velthuis. ‘De vergrijzing in de wijk en de geruchten over de bezuinigen die op stapel stonden, dwongen ons om na te denken over andere verdienmodellen. We hebben rondgekeken en zijn geïnspireerd geraakt door een clubhuis in het Laakkwartier in Den Haag, dat een succesvolle transitie maakte naar buurthuis. Dat wilden wij ook.’

Bijdrage Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle

SVI organiseerde een brainstormsessie met maatschappelijk partners uit de wijk, waaronder Travers, WijZ, fysiotherapeuten en het sociaal wijkteam. Het idee ontstond om overdag meer beweegactiviteiten voor ouderen en jongeren te organiseren. Er kwam een KidsCourt en een beweegtuin met elf fitnesstoestellen. Ondertussen wordt het clubhuis verbouwd, zodat er verhuurbare ruimtes komen voor onder meer vergaderingen, een bso en een huiswerkinstituut. Er komt plek voor een biljart en de keuken wordt aangepast, zodat kinderen een boterham kunnen eten voor het sporten. Ook wordt het pand geschikt gemaakt voor mindervaliden. Dat wordt deels betaald door de bijdrage van 15.000 euro uit het Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle.

Faciliteren

‘In de basis zijn wij een sportvereniging’, zegt Velthuis. ‘De gemeente kan geen maatschappelijk probleem – er is steeds minder verbinding in de wijk – bij ons neerleggen, maar wij willen wel faciliteren bij de oplossing daarvan.’ Een punt van kritiek is er wel. ‘Wij vallen onder het sportdomein, daar wordt nu flink bezuinigd. Voor de aanpassingen die wij doen om tegemoet te komen aan de maatschappelijke rol die van ons wordt gevraagd, ontvangen wij geen geld. We hebben de contributie voor de leden daarom met 10% verhoogd. Het is ook jammer dat het sociale domein ons niet tegemoet komt, helemaal omdat we straks met ons clubhuis werkplekken bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.’

Cement in de samenleving

Strategisch beleidsadviseur sport Aart Janssen begrijpt dat de dubbele boodschap, meer doen met minder middelen, een lastige is. ‘Daarom helpen wij de clubs daarbij. Voor de komende drie jaar kunnen sportclubs gebruikmaken van een sportparkmanager van Sportservice Zwolle. Hij of zij helpt de clubs bij het ontplooien van nieuwe activiteiten. We hopen dat sportclubs na drie jaar zelf die maatschappelijke rol en functie kunnen vervullen en hiervoor voldoende financiële middelen binnenhalen.’

Ook de gemeenteraad is zich bewust van de belangrijke rol van de sportverenigingen en de beweging die op gang is gekomen. ‘Daarom heeft de raad onlangs besloten om van de resterende bezuinigingsopgave op sport af te zien.’ Janssen is te spreken over de actieve aanpak van de club. ‘De sportvereniging en het clubhuis is tegenwoordig vaak wat de kerk vroeger was: het cement in de samenleving. Het is een belangrijke ontmoetingsplek, het verbindt mensen en zorgt voor participatie. We gaan de ontwikkeling bij SVI zeker monitoren. Het kan als voorbeeld dienen voor andere clubs.’

Gerelateerde artikelen

Back to top button