Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVideo NieuwsVoorpagina

Video – Holtenbroek wil meedenken over inrichting Zwarte Water Zone na afketsen plannen woontorens

Zwolle – De plannen voor hoge appartementengebouwen aan het Zwarte Water bij Holtenbroek zijn van de baan. De bouw is te duur geworden door veranderende marktomstandigheden. Veel bewoners, waaronder het bewonerscollectief Groen Holtenbroek, zijn opgelucht. Zij willen dat de gemeente samen met hen kijkt naar andere opties voor het gebied, zoals meer groen, recreatie, duurzaam wonen en natuur- en milieueducatie. Via een brief aan het stadsbestuur vraagt voorzitter John Beumer van Groen Holtenbroek om inspraak bij de nieuwe plannen.

Bever, ottter, ransuil, planten

Zo ziet de bewonersgroep graag de Zwarte Waterzone versterkt wordt als een groene verbinding tussen de Vecht-Zwarte Water delta, het Natura 2000 gebied, het Westerveldse Bos tot in
het centrum van Zwolle. Ze willen de biodiversiteit van het gebied bevorderen en de leefomgeving van dieren zoals de bever, otter en ransuil verbeteren.

Natuureducatie

Daarnaast ziet Groen Holtenbroek volop kansen om de Zwarte Waterzone nog meer te gebruiken voor natuur- en milieueducatie voor bewoners van de wijken Holtenbroek, Stadshagen en Aa-landen. De bewonersgroep wil samen met en voor de  bewoners, scholen en organisaties in de wijk de Zwarte Waterzone omvormen tot een leerzame en leuke natuur-educatieve plek voor jong en oud. Zo zijn er al actieve natuureducatie-programma’s van Groen Holtenbroek, Natuureducatie DRIL en een groot project ‘Abby D.’ – Rijke Schooldag . De Wijkboerderij De Klooienberg en de Twistvliettoren zouden daarbij belangrijke locaties zijn voor activiteiten, exposities, excursies en uitzicht over het gebied.

Recreatie

Ook op het gebied van recreatie wil de organisatie samen met de gemeente kijken naar een mooie invulling. De Zwarte Waterzone is nu al een populaire plek voor wandelaars, fietsers, boot- en kanovaarders, hondenbezitters, natuurliefhebbers en kinderen. Groen Holtenbroek wil graag de mening van de bewoners horen over wat ze nog meer willen doen op het land en op het water. Daarbij wil ze graag samenwerken met de Milieuraad Zwole, de NME partners (Natuur- en Milieueducatie), wijkorganisaties zoals Travers Welzijn en Wijkplatform Holtenbroek. Groen Holtenbroek wil zich graag inzetten om de wensen en ideeën van jong en oud verzamelen.

Wonen in de uiterwaarden en op het water is een uitdaging

De organisatie is niet tegen buitendijks bouwen. Ze ziet juist kansen voor natuurbewust wonen in de uiterwaarden en op het water. “Een natuurgebied vraagt om bewoners die zich thuis voelen in de natuur en door hun betrokkenheid bij de natuur een toegevoegde waarde voor dit gebied kunnen betekenen. Wonen in de uiterwaarden en op het water zien wij als een uitdaging én een kans die past bij past bij groeiend milieu- en klimaatbesef. Groen Holtenbroek zal graag meedenken over de wijze waarop natuurbewust wonen in het gebied
kan worden vormgegeven.” vertelt Beumer.

‘De participatie van het project Zwarte Waterzone had beter gekund’, Zwolse politiek in 2021

Nu wel inspraak

Toen in 2018 de plannen voor de appartementencomplexen werden gepresenteerd, waren er nog geen organisaties die opkwamen voor de belangen van de wijkbewoners. Maar nu heeft de wijk het Wijkplatform Holtenbroek, met zes werkgroepen waaronder Groen Holtenbroek. “Het is nu hét moment om wijkbewoners en organisaties te betrekken. Zeker omdat de Zwolse politiek in 2020 heeft gezegd dat de participatie van het project Zwarte Waterzone beter had gekund.

“We werken samen met Travers Welzijn en de gemeente Zwolle aan een betere community. We vinden dat de participatie van het project Zwarte Waterzone beter kan en moet. We willen dat de wijkbewoners, de jeugd, de scholen, de wijkorganisaties en de natuurorganisaties meepraten en meedenken over de toekomst van dit gebied. Zo worden ze mede-eigenaren van de plannen en voelen ze zich meer verbonden met hun wijk en de natuur.” zo besluit Beumer van Groen Holtenbroek in zijn brief aan het college van B & W.

Ingezonden brief

Gebied Zwarte Water Zone 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button