BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Verslag: Climate Campus over hittestress

Zwolle – Terwijl de wind nog fris is en de rijp op de grassprieten staat, denkt de Climate Campus alvast na over de aankomende hitte. Misschien gaan we deze zomer al iets ervaren van de hitte van de toekomst. Zij kijken of ieders gemeente, buurt, of bedrijf daar al op is voorbereid.

Tijdens de bijeenkomst van de Climate Campus over hittestress waren er drie sprekers en een aantal werkgroepen. Wethouder Arjan Spaans vertelde over zijn ervaringen met hitte in het leger en wat Zwolle doet om extreem weer aan te pakken. Een land kan snel verarmen wanneer zij zich niet genoeg kan aanpassen aan het klimaat, zegt hij. Ook waarschuwt hij dat de praktijk weerbarstig is. Hitte is immers van niemand, en tegelijk van iedereen.

Madeleine Helmer sprak namens de GGD. Klimaatadaptatie is nu nog veelal ruimtelijke adaptatie, maar er moet ook verschil in gedrag komen, zegt zij. Een hittegolf kan voor trauma’s zorgen en een hitteplan kan vooral als een betuttelplan worden gezien. Wat het niet is natuurlijk. Afgelopen jaar is de recordtemperatuur van 40,7 graden bereikt en dat is een gevaarlijke hitte. Een hitte die bijvoorbeeld ook invloed kan hebben op de arbeidsproductiviteit.

Huizen en openbare ruimtes moeten volgens mevrouw Helmer meer schaduw krijgen, maar wanneer dat 20 jaar duurt is dat te laat. Er moet een test komen voor hittegevoeligheid van huizen, en een broosheidsindex voor mensen. De armste wijken zijn vaak ook de warmste. Ook moet er een betere koppeling komen met het KNMI. Code rood bij hen is alles boven de 37 graden Celsius. Tevens is een koppeling met de energie transitie van belang. Het is niet mogelijk om voor iedereen een airco in te zetten, daarom moet er gestreefd worden naar koele gezamenlijke ruimtes en dergelijke.

Vanuit het KNMI sprak Carina Homan over de klimaatcijfers. Zij onderzoeken wat de temperatuur de komende eeuw gaat doen. Afgelopen jaar is de toegestane verhoging door Parijs van 1,5 graden celsius al bijna gehaald. De extreme temperaturen nemen daarbij meer toe dan de  gemiddelden. Dit geldt voor zowel de hogere als de lagere temperaturen.  Er zijn scenario’s onderzocht voor zowel een hogere als  een lagere CO2 uitstoot, met een vernattend en verdrogend effect. Nederland ligt daarbij op een scheidslijn tussen de twee effecten.

Bij een blijvend hoge uitstoot van CO2 zijn de uitkomsten voor het weer zeer alarmerend. Zo zijn er bij dit scenario 39 tropische dagen per jaar te verwachten, en dat is heel veel. Het gaat dan om dagen tot 45 graden celsius. Ook is er een stadseffect, waarbij steden zo’n 5 graden warmer zijn dan buitengebied. Tevens kunnen de nachten flink warmer zijn.

Na deze sprekers ging men in groepen uiteen om te praten over hittestress in gebied, gebouw en gezondheid. Daaruit kwamen vele tips die de deelnemers met elkaar deelden en aan elkaar verbonden. De belangrijkste tip wellicht: blijf positief!

Climate Campus is de katalysator voor netwerksamenwerking in Zwolle en de IJssel-Vechtdelta om de stad en regio versneld klimaatadaptief te maken en weerbaar tegen het veranderende klimaat. Het Climate Campusprogramma omvat daarom activiteiten die meer samenwerking in en tussen uiteenlopende netwerken tot doel hebben. Deze activiteiten worden opgezet door een werkteam van de gemeente Zwolle en mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit de programma’s Regiodeal Regio Zwolle en LIFE IP.  

Gerelateerde artikelen

Back to top button