Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Vechtoever vrij van bootjes, steigers en afrasteringen voor goede waterafvoer

Zwolle – Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden, controleert waterschap WDODelta vanaf maandag 3 december of eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht deze hebben verwijderd. Hetzelfde geldt voor in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers.

Met de winter in aantocht kan de neerslag in het stroomgebied van de Vecht toenemen en het waterpeil stijgen. Om wateroverlast tegen te gaan, moet daarom het zomerbed van de rivier worden vrijgemaakt.

Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren de waterafvoer als de rivier in de winterperiode buiten haar oevers treedt. Ook kunnen ze stuwen en sluizen beschadigen als ze losschieten en bij hoogwater meedrijven. Bij nalatigheid van eigenaren worden de betreffende zaken in opdracht van het waterschap alsnog verwijderd, op kosten van de eigenaar.

WDODelta beheert de Vecht vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle. Samen met waterschap Vechtstromen zijn zij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht. Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn voor de af- en aanvoer van water afhankelijke van deze rivier. Daarnaast is de Vecht van grote betekenis voor landbouw, natuur, landschap en recreatie.

Gerelateerde artikelen

Back to top button