Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapProgramma'sVoorpaginaWinter Zwolle

[UPDATE Artikel] 21 meter lange bus met 210 plaatsen voor Deltion scholierenlijn

Zwolle – Met ingang van 9 januari zet Syntus een gelede 21-meter Capacity-bus in naar het Deltion College. Deze bus heeft een capaciteit voor bijna 200 personen en vijf deuren. Bovendien wordt bij wijze van proef een extra halte aan het Stationsplein gerealiseerd voor de lijnen 9 en 609.
Betere doorstroming

Dit moet leiden tot een betere doorstroming in het aantal reizigers en een verbetering van de veiligheid van de reizigers op het station. Provincie Overijssel, gemeente Zwolle en Syntus hebben dit besloten in verband met de toename van het aantal reizigers, voornamelijk studenten en scholieren, op het busstation.

 

bus-station

Proef

De realisatie van deze extra halte aan het Stationsplein betreft vooralsnog een proef. Eind januari vindt een evaluatie plaats en wordt besloten om deze voor nu gekozen oplossing al dan niet structureel toe te passen, tot het moment dat het busstation definitief wordt verplaatst naar de zuidzijde van het NS Station in Zwolle.

Deze oplossing is op diverse criteria gewogen: technisch, doorstroming, veiligheid, exploitatie, investeringen en tijdigheid. Hoewel de nieuwe halte tot extra oversteekbewegingen leidt, heeft dit scenario de voorkeur van alle partijen. In de nieuwe situatie kan de bus namelijk recht halteren en wegrijden. Hierdoor zwaait de bus niet meer uit en hebben de chauffeurs beter zicht, waardoor de veiligheid wordt verbeterd. Naast deze infrastructurele aanpassingen worden ook extra verkeersregelaars ingezet, zowel bij de voetgangersoversteekplaats als bij de rotonde en worden er informatieborden geplaatst.

College on Tour Politiek

In het kader van ‘College on Tour Politiek’ hebben studenten van het Deltion zelf ideeën en oplossingen aangedragen bij de provincie Overijssel, ter verbetering van het openbaar vervoer. Ook de nu gekozen oplossingen (spreiding van de reizigersstromen door het creëren van een extra halte én grotere bussen) zijn oplossingen die door studenten zijn aangedragen.

 

bus

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button