KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Tijdelijk geen nieuwe subsidie voor biomassa

Zwolle – Net zoals de Tweede Kamer vindt het kabinet dat Nederland zo snel mogelijk als haalbaar en betaalbaar is, moet stoppen met houtige biomassa voor lage temperatuurwarmte. Het is een tijdelijke brandstof voor het produceren van warmte en het ontwikkelen van warmtenetten. Er zit een keerzijde aan het gebruik van biomassa. Daarom heeft het kabinet in het duurzaamheidskader biogrondstoffen een ambitie uitgesproken. Men wil zo snel als dat mogelijk is, de afgifte van nieuwe subsidies van houtige biogrondstoffen voor lagetemperatuurwarmte stoppen.

Belangrijk is om eerst goed in kaart te brengen hoe een verstandige afbouw eruitziet en wat de gevolgen ervan zijn. Op verzoek van de Tweede Kamer stopt het kabinet tijdelijk met subsidie totdat er een afbouwpad is. Dit heeft geen gevolgen voor al afgegeven subsidies.

Voor de uitvoering van het klimaatakkoord is het voor het kabinet altijd belangrijk geweest om de doelen haalbaar en betaalbaar te houden voor iedereen. Draagvlak gaat via de portemonnee. Daarom heeft het kabinet PBL en TNO gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om eerder te stoppen. Om verder te gaan zonder houtige biomassa en wat de kosten daarvan zijn. De onderzoeken van PBL en TNO geven aan dat het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen, lastig is. In met name de gebouwde omgeving en de glastuinbouw gaat het technisch en financieel gezien lastig samen met een uitfasering eerder dan 2030. Het stoppen van de afgifte van subsidies op houtige biomassa, zal financiële consequenties hebben.

Deze kosten zullen uiteindelijk via een hogere energierekening betaalt moeten worden door burgers en bedrijven.

Afbouwpad

Voor marktpartijen is het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over het afbouwpad van de subsidies. Subsidie is voor veel projecten op dit moment nog nodig voor een rendabel project. De Tweede Kamer heeft aangegeven om geen nieuwe subsidies te verstrekken voor houtige biomassa (motie Van Esch) tot er een afbouwpad is.

Het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over het pad is echter controversieel verklaard. Dat wil zeggen dat het huidige kabinet geen keuze mag maken. Een adequaat afbouwpad voor subsidies is belangrijk. Daarom wil het kabinet zo veel mogelijk ruimte laten aan een nieuw kabinet om met een pad te komen. Alles afwegende heeft het kabinet besloten in de subsidieronde die dit najaar start, een temperatuureis op te nemen voor de categorieën met houtige biomassa, om zo de inzet van houtige biomassa voor lagetemperatuurwarmte uit te sluiten van de regeling. Zo sluit het kabinet zo dicht mogelijk aan bij de wens van de Tweede Kamer. Opgemerkt moet worden dat dit het halen van de klimaatdoelen lastiger maakt.

Kosten

Uit de Quick Scan van TNO blijkt dat houtige biomassa binnen de subsidieregeling (SDE++) één van de goedkoopste warmtebronnen is en dat het vervangen van deze bron door alternatieve warmtebronnen leidt tot een toename van de subsidie-uitgaven. Wanneer we vandaag in één keer zonder verstandig afbouwpad stoppen met het verstrekken van subsidies voor houtige biomassa in plaats van in 2030, stijgen de uitgaven tot 2,7 miljard Euro. Hoe dichter bij 2030 gestopt wordt met subsidie-afgifte, hoe lager deze kosten worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button