Nieuws uit Zwolle

Thuiswerken is een blijvertje, ook na de pandemie

Zwolle – Uit recent onderzoek van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat werknemers het prettig vinden om thuis te werken. Dit komt mede doordat werknemers op deze manier meer zeggenschap krijgen over werktijden en hoe ze het werk kunnen indelen. Het SCP dook dieper in de voor- en nadelen van het thuiswerken.

“Als het aan de werknemers ligt, wordt de combinatie van thuiswerken en op kantoor gebruikelijker dan voor de coronacrisis” zegt het SCP in het onderzoek. Ook de overheid is voorstander van meer blijven thuiswerken dan voor de coronacrisis het geval was.

De kennis en ervaringen die zijn opgedaan met thuiswerken maken het noodzakelijk om afspraken te maken tussen overheid, werknemers en werkgevers en andere partijen over de balans tussen betaald werk en het privéleven van mensen. Werkgevers zouden met werknemers het gesprek aan kunnen gaan over hoe ze de positieve elementen van thuiswerken kunnen behouden en de zeggenschap van werknemers over werktijden en werkplek daar een belangrijke plaats in kunnen geven. Voor de overheid, die overweegt om de combinatie thuis en op kantoor werken te bevorderen, is het relevant om in beleid rekening te houden met mechanismen die thuiswerken in de praktijk belemmeren en de randvoorwaarden waaronder dit voor werknemers en werkgevers positief uitpakt.

Moeder met jonge kinderen minder blij met thuiswerken

Moeders met jonge kinderen ondervinden echter geen verbetering in hun werk-privé balans als ze gaan thuiswerken. Mogelijk is één van de oorzaken dat moeders met jonge kinderen minder vaak dan vaders met jonge kinderen thuis ongestoord kunnen werken. Aanvullende verklaringen zijn dat kinderen met een vraag of behoefte misschien eerder naar hun moeder toegaan als die thuiswerkt. Ook als deze vrouwen vóór de coronapandemie gingen thuiswerken, toen thuiswerken een eigen keuze was, verbeterde hun werk-privé balans niet. Hierop afgaand ligt het niet voor de hand dat moeders met jonge kinderen méér gaan werken als ze de optie hebben om vanuit huis te werken

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button