natura2000

Natuur & Duurzaam

Projectteam Natura 2000 beleeft de stroomdalgraslanden in het veld

Langs de IJssel in onze provincie liggen 14 Natura 2000-gebieden. Dit zijn natuurgebieden die vanuit de EU zijn aangewezen om…

Meer
Bouw

Stikstofdepositie in bouwfase per project berekend

De vrijstelling van de natuurvergunningverplicht voor bouwprojecten wat betreft stikstof is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State…

Meer
Back to top button