BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Stikstofdepositie in bouwfase per project berekend

Zwolle – De vrijstelling van de natuurvergunningverplicht voor bouwprojecten wat betreft stikstof is door de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State afgekeurd. Deze uitspraak van de hoogste bestuursrechter  betekent in heel Nederland dat weer teruggevallen wordt op de werkwijze van vóór de bouwvrijstelling: per project de stikstofdepositie van de bouwfase berekenen. Dat blijkt uit een nota die wethouders Gerdien Rots en Dorrit de Jong sturen naar de gemeenteraad van Zwolle.

Vooraf aangepast

Het berekenen geldt voor alle activiteiten tijdens bouwfasen waarbij stikstof uitgestoten wordt, zoals bijvoorbeeld de bouw van bedrijfsgebouwen. Binnen de gemeente Zwolle was intern al voorgesorteerd op de uitspraak. De gemeentelijke tool voor bepaling van stikstofuitstoot tijdens de bouwfase is geactualiseerd. Daarmee kan snel en efficiënt de hoeveelheid stikstof berekend worden. Er zijn informatiesessies geweest voor projectleiders, adviseurs
en werkvoorbereiders, zodat voor betrokkenen duidelijk is wat er gedaan moet worden. Milieuplanologen staan klaar om waar nodig maatwerk per project te leveren.

Aanvullende stikstofberekeningen

Vanwege aanvullend benodigde stikstofberekeningen is vertraging niet uitgesloten. Dat er plannen definitief niet door kunnen gaan vanwege stikstof tijdens de bouwfase is op dit moment niet aannemelijk. Het gaat om tijdelijke, vaak beperkte hoeveelheden stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden. Dan is aantasting van Natura 2000 van te voren meestal uitgesloten. De stikstofneerslag is in die gevallen zo klein, dat het geen belangrijke invloed kan hebben. Bij grotere toenames kan het zijn dat aantasting van Natura 2000 niet uit te sluiten is. In die gevallen zal er maatwerk nodig zijn.

Een initiatiefnemer moet de stikstofdepositie van de bouwfase van het betreffende project berekenen.
Voorwaarde voor doorgang van een project is dat uitgesloten moet zijn dat het tot aantasting van
Natura 2000 leidt. Initiatiefnemers informeert men hierover.

Verdergaand

De wethouders zijn het eens met politieke partijen die vinden dat er snel een fundamentele en duurzame oplossing nodig is om de uitstoot van stikstof in met name de agrarische, industriële en bouwsector fors in te
perken, en de natuur te versterken.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button