benoeming

Natuur & Duurzaam

Harm Oterdoom beëdigd als bestuurder van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Op dinsdag 20 september heeft dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman de heer Harm Oterdoom beëdigd als lid van het algemeen bestuur van…

Meer
Politiek & Opinie

Verslag: presentatie coalitieakkoord en benoeming wethouders

Dinsdagavond 31 mei is in de gemeenteraad van Zwolle het coalitieakkoord besproken en hebben de nieuwe wethouders de eed of…

Meer
Back to top button