BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Swollwacht bezorgd om bouwhoogte rond Milligerplas

Zwole – Omwonenden van Breezicht-Zuid willen een bouwhoogte van slechts twaalf meter, terwijl de gemeente 25 meter toestaat. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van Swollwacht door wethouder Monique Schuttenbeld.

Wensen omwonenden

De wensen van de omwonenden zijn bekend bij het college. Er zal volgens de gemeente altijd getracht worden rekening te houden met de wensen van omwonenden, maar in dit stadium van de planning doet het beperken van de bouwhoogte of het beperken van de bestemming geen recht aan de uitkomsten van het voorzieningenonderzoek dat is gehouden. Er is een grote behoefte aan diverse voorzieningen in de groeiende wijk en er is slechts beperkt ruimte om te voorzien in deze behoefte. Dat is de reden dat men kijkt naar hoger bouwen.

Daarnaast is in de stedenbouwkundige plannen voor Breezicht-Noord en andere delen van Stadshagen al voorzien in ruime groeninrichting in de wijk.

Oplopen met de groei

Enkele kavels in Stadshagen, waaronder deze kavel, zijn in het verleden gereserveerd om invulling te geven aan benodigde voorzieningen voor de wijk in de toekomst. Bij de ontwikkeling van de wijk Stadshagen door de jaren heen is altijd getracht de realisatie van voorzieningen mee op te laten lopen met de groei van de wijk. Om die reden is vanaf de start een voorzieningenplan opgesteld en bij aanpassingen ook steeds bijgewerkt.

Tevens is altijd ruimte geboden op plekken in de wijk voor toekomstige voorzieningen. Recent heeft weer een actualisatie plaatsgevonden van het laatste voorzieningenplan. Er is opnieuw gekeken naar de behoefte gezien de groei van de wijk. Die behoefte vertaalt men naar de nog beschikbare plekken in de wijk. De kavel in Breezicht is één van de kavels die in aanmerking komen voor de invulling van de voorzieningenbehoefte, mede door de ligging in het noordelijk deel van de wijk als de bereikbaarheid van de plek. Afstand tot voorzieningen wordt als groot ervaren en kan bijdragen aan spreiding van voorzieningen.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button