KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleRegioZorg & Welzijn

Strategisch doel van de riolering is het beschermen van de volksgezondheid

Zwolle – Binnen het platform water van RIVUS streeft de gemeente Zwolle gezamenlijk maatschappelijke doelen na op het gebied van gezondheid, waterkwaliteit, een toekomstbestendig watersysteem en duurzaamheid. Het staat in een nota die wethouder Arjan Spaans stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

De doelen sluiten aan bij diegenen in het gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026, waaronder het belangrijkste strategische doel van de riolering is om de volksgezondheid te beschermen.

Regionale samenwerking

Binnen RIVUS (www.rivus.net) werken de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Vitens en Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie Overijssel samen aan de waterketen en klimaatadaptatie. Hiervoor is begin dit jaar een nieuw bestuursakkoord RIVUS Water & Klimaatadaptatie 2022 – 2027 opgesteld en vastgesteld door de afzonderlijke partners.

In de strategie water zijn de ambities uit het bestuursakkoord voor een aantal waterthema’s uitgewerkt. Men blikt erin terug op thema’s en uitgevoerde projecten voor 2021 en beschrijft vervolgens de uitdagingen en ontwikkelingen in de (afval)waterketen en het watersysteem. Daaruit volgen doelen voor de fysieke leefomgeving en voor de regionale samenwerking. Vervolgens geeft de strategie weer hoe men als RIVUS samenwerkt om de doelen te realiseren.

Het onderdeel water betreft het beleid en dagelijks beheer van het watersysteem en de afvalwaterketen, zowel op waterkwaliteit als -kwantiteit. In de eerste helft van 2022 is hiervoor in RIVUS-verband de Strategie Water met bijhorend uitvoeringsprogramma opgesteld.

Subsidieregeling

Vanaf 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling
Klimaatadaptatie. Op basis van de strategie (klimaat) en het uitvoeringsprogramma (klimaat) kan RIVUS via de subsidieregeling een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. RIVUS kan tot en met 2023 jaarlijks een aanvraag indienen.

Als onderdeel van de tweede aanvraag wordt door Zwolle een bijdrage gevraagd voor aanvullende klimaatmaatregelen welke gerealiseerd worden bij:
– Wateroverlast Westenholte-centrum en groen/blauwe verbinding op Stinspark
– Groen/blauwe verbinding maken tussen Azaliapark en de spoorduiker (waterventiel)
Assendorp – Zwolle Zuid
– Herinrichting straten Wipstrik-Noord (aansluiting op wegenprogramma)

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button