EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Influencers in Finance investeren in mkb in Regio Zwolle

Zwolle – Ondernemers die willen groeien, verduurzamen of innoveren hebben kapitaal nodig om dit te kunnen doen. Om het mkb (nog beter) te helpen voorzien in de juiste financiering hebben verschillende partijen in Regio Zwolle op vrijdag 9 december jl. afgetrapt. Ze deden dit met de samenwerking ‘Influencers in Finance’. Het is een initiatief van de Economic Board Regio Zwolle. Doel ervan is om ondernemers en financiële sector in Regio Zwolle te verbinden, gericht op communicatie, samenwerking en begrip.

Influencers in Finance is ontstaan om ondernemers in het mkb te helpen met het vinden van de juiste financiering voor hun bedrijf. Het vinden van een passende financiering om te groeien, verduurzamen of innoveren is voor ondernemers op dit moment best een uitdaging. Een reden voor Economic Board Regio Zwolle om de krachten van financiële dienstverleners te bundelen om een oplossing te bieden.

Investeren in ontwikkeling Regio Zwolle

De betrokken partijen, en daarmee de ‘Influencers’, zijn in Regio Zwolle gevestigde financiële dienstverleners: ABN AMRO, Baker Tilly, ING, Regio Zwolle Incubator, Kennispoort Regio Zwolle, Wadinko, NL Investeert, Oost NL, Rabobank en Economic Board Regio Zwolle.

De Influencers zeggen zelf: “Als Influencers in Finance zorgen wij ervoor dat vraag en aanbod elkaar beter vinden in Regio Zwolle. En dat mkb-ondernemers aan de slag kunnen met hun financieringsplannen.”

Investeren

De Influencers in Finance investeren met andere woorden in mkb-bedrijven in Regio Zwolle met leningen, risicokapitaal en andere uitingen. Dankzij deze investeringen dragen zij bij aan de ontwikkeling van de economie in Regio Zwolle. Daarnaast zullen zij fungeren als klankbord voor onder meer publieke partijen als het gaat om de opzet en inzet van nieuwe, danwel aanvullende instrumenten. En wel voor ondernemers en de financiering van de regionale economische agenda. Om dat mogelijk te maken zal er een vertegenwoordiger van Influencers in Finance namens de financiële sector deelnemen in de Economic Board Regio Zwolle.

Plannen 2023

Het komende jaar gaan de Influencers in Finance tot slot aan de slag met een aantal punten. Daaronder valt het creëren van een (online) overzicht waarvan ondernemers kunnen leren hoe zij in de regio zorgen voor de juiste financiering. Daarnaast zullen zij een regiobrede bijeenkomst houden met regionale intermediairs en financiers, voor kennisuitwisseling en netwerkvorming.

Meer informatie over de Influencers in Finance lees je in de [Brochure influencers in finance].

Bron
Regio Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button