BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Stadsfoyer in beeld als nieuwe bruisende en gastvrije plek voor Stadshagen

Voorzieningen en ontmoetingsruimten voor jong en oud onder één dak

Zwolle – De wijk Stadshagen blijft groeien. Om de inwoners ook in de toekomst een goed winkel- en ontmoetingsaanbod te kunnen bieden, wordt het winkelcentrum uitgebreid. Bij een goed winkelcentrum hoort ook een hoog niveau aan maatschappelijke voorzieningen. Het college van B en W stelt voor om hiervoor de Stadsfoyer in gebruik te nemen.

Dit wordt een modern, aantrekkelijk en multifunctioneel gebouw, waarin straks wellicht ook plek is voor bibliotheek de Stadkamer en het wijkservicepunt. Ook wordt eraan gedacht om hier zorg voor jong en oud, zoals het consultatiebureau, WIJZ Welzijn en het sociaal wijkteam onder te brengen. In de Stadsfoyer zijn ook ruimtes voor ontmoeting en verbinding voor inwoners voorzien. Hier kunnen straks vrijwilligersinitiatieven en initiatieven voor wijk- en cultuurparticipatie terecht voor hun bijeenkomsten. Deze maatschappelijke voorzieningen kunnen worden gecombineerd met horeca, winkels en kinderopvang.

Projectwethouder Monique Schuttenbeld:
‘Dit kan een fantastische plek worden voor jong en oud. Een fijne, gastvrije plek, waar iedereen welkom is. Waar je anderen kunt ontmoeten, een kopje koffie kunt drinken, een boek kunt halen, of hulp kunt krijgen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, opvoeding of financiën. Een aanwinst voor de wijk Stadshagen en de stad Zwolle.’

Bundeling van krachten, betere dienstverlening

De maatschappelijke partners zien veel kansen in de nieuwe Stadsfoyer. Door het gebouw goed in te richten en ruimtes gezamenlijk te gebruiken, kan er optimaal worden samengewerkt en worden krachten gebundeld. Dit verbetert de dienstverlening aan de inwoners. Bovendien kijken de partners erg uit naar een gebouw met goede klimaatbeheersing en arbo-omstandigheden. Het Cultuurhuis, waar veel maatschappelijke partners nu zijn onder gebracht, voldoet niet meer aan de huisvestingseisen van deze tijd.

Gemeente eigenaar Stadsfoyer

Het college van B en W wil de Stadsfoyer graag kopen. Dit past binnen bestaand beleid waarin is vastgelegd dat de gemeente eigenaar wil zijn van (langjarig) maatschappelijk vastgoed. Dit geeft de gemeente zeggenschap over functies en (huur)contracten.

Gemeenteraad

Het college van B en W heeft deze week de plannen over de intentie om de Stadsfoyer te kopen goedgekeurd. De plannen zijn voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Als de raad kan instemmen zal de ontwikkelaar van de Stadsfoyer, VOF Stadsmakers (DuraVermeer/Lidl NL), samen met de gebruikers verder gaan met de uitwerking van de plannen. De VOF Stadsmakers verwacht eind 2022 te kunnen starten met de nieuwbouw. De bouw zal in totaal 2,5 jaar in beslag gaan nemen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button