BouwKunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Fraterhuis kan voorlopig verder met plaats in ‘Het Handelshuys’

Zwolle – In de afgelopen maanden is in samenwerking met het Fraterhuis, Junco en architectenbureau De Zwarte Hond onderzoek verricht naar de haalbaarheid van nieuwbouw van het Fraterhuis als onderdeel van het Handelshuys in het Broerenkwartier. Het resultaat daarvan is positief: nieuwbouw geeft meer ruimte voor het  filmhuis, maakt het mogelijk een goed filmaanbod te bieden en zal dan ook veel meer bezoekers trekken.

Art-house films

Het Fraterhuis is een publieke uitgaansgelegenheid die zich toelegt op het vertonen van films buiten het
reguliere commerciële aanbod om. Dit betreft kleinere films met vaak een artistiek karakter. Deze films
worden ook wel aangeduid als arthouse-films. Daarmee is het aanbod van het Fraterhuis
complementair op ander filmaanbod in Zwolle, wat de stad weer aantrekkelijker maakt. Zeker ook voor
het talent dat Zwolle wil binden aan de stad!

Het Fraterhuis is momenteel gehuisvest in het Odeon gebouw en heeft daar met twee zalen te weinig
ruimte om het groeiend aantal inwoners van Zwolle (en de regio) voldoende films aan te kunnen bieden.
Eerder is door de gemeente onderzocht dat uitbreiding van zalen in het Odeon gebouw slechts beperkt
mogelijk is. Het gebouw leent zich om maximaal twee zalen extra te realiseren. Daarnaast blijkt dat
deze ingreep tot onevenredig hoge investeringen leidt in relatie tot nieuwbouw. Met de
herontwikkelingsplannen in het Broerenkwartier, specifiek de plannen voor het Handelshuys
(voormalige Hudson Bay pand) is er een mogelijkheid ontstaan om het Fraterhuis hierin op te nemen.

Uitbreiding noodzakelijk

Uitbreiding van het Fraterhuis is noodzakelijk om een passend filmaanbod te kunnen bieden aan een
groeiende stad waarmee kan worden voldaan aan de vraag vanuit de inwoners van Zwolle, maar ook
vanuit de regio. Zwolle beschikt met twee filmzalen op 130.000 inwoners over aan zeer lage capaciteit in relatie tot andere steden.

Uit onderzoek blijkt dat met name nieuwbouw (en toename van het aantal zalen) leidt tot een forse
toename van het aantal filmbezoekers. Dit was ook zichtbaar na de nieuwbouw van de Pathé bioscoop
in Zwolle. Onlangs zijn er nieuwe filmtheaters geopend in onder meer Arnhem en Maastricht. Beide
filmtheaters laten een forse toename zien van het aantal bezoeker die al optreedt in de eerste twee
jaren na opening. In Maastricht zijn 6 zalen gebouwd, hetgeen leidde tot een groei van 90.000
bezoekers naar 160.000 bezoekers in de eerste twee jaren na opening. In Arnhem zijn 6 zalen
gerealiseerd, waarbij het aantal bezoekers is gestegen van 60.000 naar 158.000 bezoekers in de eerste
jaren na opening.

Aantrekkingskracht binnenstad

De herontwikkeling van het Broerenkwartier en daarmee de nieuwbouwplannen voor het Fraterhuis in
het Handelshuys bieden de mogelijkheid om een iconisch gebouw te realiseren in dit gerevitaliseerde
deel van de binnenstad. Het gebouw past binnen de lijn van andere beeldbepalende gebouwen die in
de afgelopen jaren in Zwolle zijn gerealiseerd zoals de Fundatie, het Academiegebouw en Waanders in
de Broeren. Behalve op gebouw niveau geeft de realisatie van een nieuw Fraterhuis ook een wezenlijk
andere uitstraling aan het gebied Broerenkwartier. De komst van het Fraterhuis draagt sterk bij aan de
in de Ruimtelijke Visie op het Broerenkwartier (2017) gewenste goede mix van functies. Met de
realisatie van het Fraterhuis in het Broerenkwartier wordt een culturele spot gerealiseerd in de
binnenstad in lijn met het door de raad vastgestelde Cultureel Perspectief 2040.

Wat voor gebouw wordt het?

In één van de vier gebouwen die Junco op de huidige locatie van het voormalige Hudson Bay gebouw wil realiseren, kan het Fraterhuis goed ingepast worden. Dit gebouw bestaat in het schetsontwerp voor de helft uit appartementen en voor de andere helft uit een verticale bioscoop, waarbij de filmzalen boven elkaar worden gesitueerd. Het gebouwdeel waarin het Fraterhuis is opgenomen bestaat in het ontwerp uit drie afzonderlijke gebouwdelen. Dit zijn ruimten voor het Filmhuis, publieke ruimten en horeca ruimten.

Het gebouw van het Fraterhuis komt in bezit van de gemeente, en naarmate de jaren verstrijken zullen de kosten voor de gemeente dalen. Een eventueel exploitatietekort van het Fraterhuis wordt gedekt met subsidie van de gemeente. Het horeca gedeelte kan kostenneutraal verhuurd worden door de gemeente. Nadat de gemeenteraad de haalbaarheidsstudie heeft goedgekeurd, komt er een plan voor verdere ontwikkeling van dit gebouw. Het gebouw dat overblijft in Odeon biedt kansen voor de Zwolse Theaters.

Gerelateerde artikelen

Back to top button