Nieuws uit ZwolleSportVoorpagina

Sportpark Marslanden krijgt 50.000 euro van gemeente

Plannen voor innovatie

Zwolle – Voor de doorontwikkeling van het Sportpark Marslanden, krijgt zij 50.000 euro uit het Innovatiefonds voor het opstellen van een Programma van Wensen. Dat staat in een nota die wethouder René de Heer stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Ontwikkelrichtingen voor het sportpark zijn enkele sportieve ‘hotspots’ waar bewegen, cultuur, onderwijs, sport, welzijn en zorg in combinatie worden aangeboden. Op en rond die omgevingen kan het sportparkmanagement zich doorontwikkelen en kan men arrangementen aanbieden. Ook het (on)georganiseerd sporten in de buitenruimte kan op en rond deze parken goed handen en voeten krijgen. Denk daarbij aan vertrek- en aankomstpunt voor wandelen, fietsen en rennen en aan het aanbieden van recreatieve buitensporten op deze parken (bootcamp, survival, fitness, skate, free running), etcetera.
Binnen de gemeente Zwolle is een aantal parken aanwezig dat het in zich heeft om deze combinatie te
bieden (of grotendeels al biedt). Eén van die parken is sportpark Marslanden.

Voorgeschiedenis

Al bij het voorjaarsmoment, de begrotingsbehandeling 2021, is er een uitwerking van de ontwikkelrichtingen door de raad gegaan, welke geleid heeft tot o.a. extra bijdragen voor buurtsportcoaches, aangepast sporten en de één loket gedachte. Op dit moment ligt de aandacht bij het clusteren van sportieve omgevingen. De Marslanden is hiervoor een goede mogelijkheid.

Het innovatiefonds uit de Perspectiefnota 2020-2023 van 50.000 euro is nog niet aangesproken. Dat komt omdat er landelijk een lokaal sportfonds is gestart, waar de gemeente ook middelen voor heeft gekregen. Daardoor komt het bedrag vrij en ontstaat er de mogelijkheid om Sportpark Marslanden te ondersteunen in innovatieve ontwikkeling.

Verwachtingen

Door de toekenning van het bedrag zullen verwachtingen ontstaan bij Sportpark Marslanden. De bedoeling is dat men met het geld één ontwikkelrichting in gaat. De gehele investeringsvraag legt het Sportpark nu mogelijk neer bij de gemeente.  In de actualisatie is een raming van de kosten opgenomen tot een bedrag van circa
€ 4,8 miljoen (exclusief BTW, tennis, kantine, bestuurskamer). Het betreft nieuw geld. Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke herontwikkelingsopbrengsten. Het sportpark Marslanden zal immers fors kleiner worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button