Nieuws uit ZwolleSportVoorpaginaZorg & Welzijn

Sport ‘beweegt’ naar werk

In de maand november van 2014 is een Sportpanelonderzoek uitgevoerd onder de Overijsselse bevolking. Het thema van deze derde Sportpanelpeiling is ‘Sport beweegt naar werk’. Onderzocht is of de sportvereniging een goede plek kan zijn om werklozen te helpen bij de (re)ïntegratie op de arbeidsmarkt. Hierbij werd gekeken naar zowel het sporten zelf als naar het uitvoeren van vrijwilligerswerk binnen een sportvereniging. Het onderzoek sluit aan bij het project Hands on Sport, dat vanuit Sportservice Overijssel wordt gecoördineerd. In totaal hebben 906 panelleden hun mening laten horen.

Uit het onderzoek is gebleken dat zeven van de tien panelleden vinden dat de sportvereniging een rol kan hebben in de (her)intreding van werklozen op de arbeidsmarkt. Alle werklozen, ongeacht leeftijd, scholing of beperking, komen volgens de panelleden in aanmerking voor het uitvoeren van reïntegratietaken.

Sport heeft volgens de panelleden een positieve invloed op werklozen. Zo zorgt sport er bijvoorbeeld voor dat mensen structuur in hun leven krijgen. Ook blijkt dat er voldoende taken te vinden zijn binnen een sportvereniging die werklozen arbeidsfit kunnen maken, maar dat er professionals nodig zijn om de reïntegratierol van de sportvereniging tot een succes te laten maken.

Sport beweegt naar werk

Gerelateerde artikelen

Back to top button