Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Spoorzone en Bereikbare Binnenstad: Publieksbijeenkomst op woensdag 22 oktober a.s.

Net als afgelopen mei organiseert de gemeente dit najaar een gecombineerde inloopbijeenkomst over de Spoorzone en de Bereikbare Binnenstad. Tijdens deze avond kunnen bezoekers in gesprek gaan over de deelprojecten van de Spoorzone en die van de Bereikbare Binnenstad.

Programma

De publieksbijeenkomst is een mengeling van informeren en consulteren. Na de centrale inleiding door wethouder Ed Anker kan men aanschuiven bij thematafels die over de verschillende (deel)projecten zijn ingericht. Hier kunnen bezoekers in gesprek gaan over de visie op het fietsparkeren en het plan voor de ruimtelijke kwaliteit in de Spoorzone. Deze zijn nu zover uitgewerkt dat het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad er binnenkort over kunnen besluiten. De plannen voor de busbrug, de inrichting van het nieuwe stationsplein aan de zuidzijde en de looproute naar Windesheim zijn nog iets minder ver, maar de projectleiders vertellen graag over de stand van zaken. Ook NS en ProRail zijn aanwezig om bezoekers te informeren over de plannen voor het spoor in en om Zwolle.

Natuurlijk kan men ook in gesprek gaan met de projectleider van de gemeente Zwolle over de reconstructie van de Willemskade, de Pannekoekendijk en de Harm Smeengekade. De ontwerpplannen van deze deelprojecten van Bereikbare Binnenstad liggen ter inzage.

Waarom deze bijeenkomst?

De komende jaren werkt Zwolle hard aan de bereikbaarheid van de binnenstad en verdere verbetering van het stationsgebied. Zo zorgen we dat onze binnenstad gastvrij is en blijft én dat het station toegerust is voor de groeiende aantallen reizigers. De komende jaren ondergaat het gebied dan ook een flinke metamorfose en daarvan houdt de gemeente belangstellenden graag op de hoogte. Daarnaast werken we vanuit het programma Beter Benutten samen met partners in de stad aan een betere doorstroming van verkeer en OV. Dit doen we door het beter benutten van bestaande infrastructuur en het creëren van aantrekkelijke reisalternatieven voor reizigers.

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 22 oktober 2014 van 19.30 tot 21.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkplein 15.
Virtuele rondleiding door de spoorzone

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button