Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

ROVA-jaarverslag 2021

Een traditie van vooruit kijken

Zwolle – 2021 was een bijzonder jaar voor ROVA. Dit jaar bestond ROVA 25 jaar en het jubileumjaar kreeg het thema ‘Een traditie van vooruit kijken’. Bij de oprichting in 1996 kreeg ROVA de doelstelling om de totale hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen en de afvalverwijdering betaalbaar te houden voor inwoners. Geconcludeerd kan worden dat ROVA hierin succesvol is geweest. Veel ROVA-gemeenten hebben de VANG-doelstellingen gehaald en de afvalstoffenheffing in ROVA-gemeenten ligt gemiddeld een stuk lager gemiddeld dan in de rest van het land. Dit alles lukt ROVA met stabiele financiën. In 2021 steeg de omzet naar €96,7 miljoen tegen €92,3 miljoen in 2020. Ondanks alle corona-perikelen bleef de dienstverlening continu op peil.

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en invasieve exoten

Nu, 25 jaar later, kan worden gesteld dat eerder genoemde doelstellingen nog steeds actueel zijn, maar dat de omstandigheden zijn veranderd. ROVA is gegroeid als publieke dienstverlener en heeft haar takenpakket sinds 2012 uitgebreid met het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Deze werkzaamheden voert ROVA inmiddels voor vijf gemeenten uit. Bij het beheer van de buitenruimte staan gemeenten voor grote uitdagingen zoals klimaatadaptatie, behoud van biodiversiteit en het bestrijden van zogenaamde invasieve exoten. Daar levert ROVA een stevige bijdrage aan. ROVA zet dan ook in op het uitbreiden van het beheer en onderhoud van de buitenruimte bij meer gemeenten en wil in haar eigen organisatie kennis en kunde op dit terrein vergroten zodat gemeenten ontzorgt kunnen worden, zowel met efficiënte uitvoering als met kennis en advies.

Een mooi voorbeeld waar advies en praktijk bij elkaar komen zijn de maaiproeven die ROVA in 2021 is gestart. In deze proeven wordt onderzocht wat het effect is van aangepast maaien op de biodiversiteit. Dit wordt bijgehouden door op vooraf bepaalde tijdstippen de stand van de flora en fauna te monitoren. Met als doel om over langere periode te kunnen aantonen of flora en fauna toenemen.

Voorop lopen in de grondstoffentransitie

Waar de afgelopen jaren de VANG-doelstellingen, maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, centraal stonden, verlegt ROVA haar koers door nadrukkelijker te kijken naar de recyclebaarheid van de grondstoffen die worden ingezameld. ROVA wil voorop lopen in de grondstoffentransitie. Door de toenemende schaarste aan fossiele grondstoffen wordt de roep om duurzamere benutting van grondstoffen groter. Hierbij speelt voorlichting richting inwoners een belangrijke rol. Daarnaast wordt ook gekeken naar de eigen bedrijfsvoering. Met de aanpak Terugwinnaars is ROVA al in 2019 gestart met deze gewijzigde koers en inmiddels is in 9 gemeenten een traject uitgevoerd waarbij specifiek wordt gewerkt aan de kwaliteit van pmd en/of gft.

Ook dwingt ROVA zichzelf tot andere samenwerkingsvormen die tot doel hebben de benutting van de ingezamelde grondstoffen te verbeteren. Een mooi voorbeeld hiervan is het gft-contract dat in 2021 is afgesloten, waarbij wordt vergoed op basis van de kwaliteit van het aangeleverde gft. Als kwalitatief beter gft wordt aangeleverd, worden hogere vergoedingen uitgekeerd. Op deze manier wordt goed scheiden beloond en de recycler heeft als voordeel dat ze een beter eindproduct kan produceren.

Veiligheid en duurzaamheid

In de bedrijfsvoering staan de thema’s veiligheid en duurzaamheid voortdurend centraal. Als op dat laatste thema wordt ingezoomd is te zien dat 2021 het eerste operationele jaar was van het zonnepark op stortplaats Bovenveld.
De ingebruikname van het zonnepark past in de ambitie van ROVA om haar bedrijfsvoering te verduurzamen. Niet voor niets wordt een steeds groter deel van de voertuigen elektrisch aangedreven, en ook voor het materieel dat wordt gebruikt bij het beheer van de buitenruimte wordt steeds vaker voor elektrisch gekozen. Het volledige jaarverslag van ROVA is te vinden op www.rova.nl/jaarverslag

Gerelateerde artikelen

Back to top button