EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

[Video Update] Regio Zwolle nog vitaler en kansrijker maken voor volgende generaties: werkconferentie

Vrijdag 31 oktober zijn bestuurders van overheid, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Zwolle samengekomen om de kansen en uitdagingen van de Regio Zwolle in beeld te brengen en concrete ambities te formuleren richting de toekomst. De werkconferentie vond plaats in het Provinciehuis in Zwolle.

Henk Jan Meijer (Burgemeester en voorzitter van de Regio Zwolle) en Ank Bijleveld (Commissaris van de Koning Overijssel) spraken de aanwezigen toe: “De regio Zwolle doet het goed. Om deze sterke positie te behouden zal de regio echter moet anticiperen op de voortdurende veranderingen in het financiële en economische tij en natuurlijk de verzorgingsstaat”.

Uit het onderzoek van Jan Brouwer (ABF Cultuur) blijkt dat de Regio Zwolle in bepaalde opzichten meer ‘gemiddeld’ wordt, en daarmee aan positie verliest ten opzichte van andere regio’s. Regio Zwolle is de sterkste regio in het land wat betreft sociale samenhang. Ook vinden de inwoners van de regio Zwolle het prettig om hier te wonen en te werken en heeft het aandeel natuur een hoge waarde. Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling scoren we onder het landelijke gemiddelde. De oorzaak is volgens het onderzoek waarschijnlijk het verlies van jongeren tot en met 35 jaar die zoeken naar een betere opleiding en nieuwe vormen van werk.

Na een presentatie over trends en ontwikkelingen door Hans Peter Benschop en een gedachtewisseling over onder meer een verdergaande synergie tussen bedrijfsleven en onderwijs was het tijd voor de workshops.

De aanwezigen konden in diverse sessies brainstormen over de vraag: “Hoe kunnen we de komende vier jaar de sterke kanten van stad en ommeland zo inzetten, dat de regio als geheel (nog) vitaler wordt en kansrijk en aantrekkelijk voor volgende generaties?”

De uitkomsten van de conferentie volgen eind november.

 

Workshop Culturele diversiteit - Gespreksleider: Ralph Keuning (directeur museum de Fundatie, bestuurder Hannema - de Stuers Fundatie) Cultuur is een sector die zich verbindt met andere sectoren om het waardevolle te behouden en bij te dragen aan dynamiek en vooruitgang in het heden en toekomst. Hoe kan de Regio Zwolle de cultuur inzetten om zijn doelstellingen te realiseren. Waar is de cultuur dienend en waar een waarde op zich en hoe werkt cultuur bij het versterken van de synergie tussen stad en platteland?
Workshop Culturele diversiteit – Gespreksleider:
Ralph Keuning (directeur museum de Fundatie,
bestuurder Hannema – de Stuers Fundatie) 

 

Coby Zandbergen - Voorzitter College van bestuur, Cibap vakschool voor verbeelding over de kracht van samenwerking tussen bedrijven en onderwijs
Coby Zandbergen – Voorzitter College van bestuur, Cibap vakschool voor verbeelding over de kracht van samenwerking tussen bedrijven en onderwijs

 

 

De Regio Zwolle is een licht en flexibel bestuurlijk samenwerkingsverband van 19 gemeenten (Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte, Olst-Wijhe, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, Zwartewaterland, Steenwijkerland, Meppel, Staphorst, Urk, Westerveld, De Wolden en Zwolle). De regio werkt samen op het gebied van : stimulering van de regionale economie, in- en externe bereikbaarheid als regionale opgave, versterking van toerisme en recreatie, regionaal relatienetwerk en positionering (evt. lobby) en bBedrijfsvoering en dienstverlening

Gerelateerde artikelen

Back to top button