Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Reacties politiek op permanent asielzoekerscentrum in Zwolle

Zwolle – Diverse politieke partijen in Zwolle hebben al gereageerd op de komst van een AZC in Zwolle. Hieronder de beschikbare reacties:

lees ook:

Alles wat je wilt weten over het AZC

PVDA Zwolle

De PvdA vindt het heel belangrijk dat we als stad meehelpen bij het opvangen van mensen die huis en haard hebben verlaten om geweld en oorlog te ontvluchten. We hebben dat als stad tot nu toe samen gedaan. De betrokkenheid van een grote groep Zwollenaren en het draagvlak onder inwoners is daarbij kenmerkend voor onze stad. De PvdA waardeert het dan ook zeer dat het college er voor kiest het huidige voorstel zorgvuldig met de stad en de raad te bespreken. De PvdA kijkt vol vertrouwen uit naar dit overleg.

Groen Links Zwolle

Rijke: “Wij zijn blij dat er na een periode waarin de stad alleen noodopvang in de IJsselhallen bood, nu eindelijk ook een vaste ruimte komt om kwetsbare mensen die in nood verkeren op te vangen. Dat past bij een gastvrij, initiatiefrijk en sociaal Zwolle zoals GroenLinks dat graag ziet. We dringen niet voor niets al een hele tijd aan op een actieve opstelling van het gemeentebestuur om leegstaande panden in de stad in te zetten voor tijdelijke en blijvende opvang van vluchtelingen.”

Toch ziet GroenLinks Zwolle ook wel kansen voor een wat grotere opvang op de plek die nu is gekozen. “Als je ziet hoe actief Zwollenaren zijn geweest om de honderden mensen die vorig jaar in de noodopvang zaten te helpen, is het vast ook mogelijk om 600 of 800 vluchtelingen op te vangen, een zinvolle daginvulling te bieden en wegwijs te maken in de stad,” aldus de fractievoorzitter. “En het zou mooi zijn als deze mensen als ze eenmaal stadsgenoten zijn, dan ook hier in Zwolle kunnen blijven wonen na het verkrijgen van een verblijfsvergunning.”

VVD Zwolle

De VVD heeft kennis genomen van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met de komst van een azc in Zwolle. De VVD hecht aan een zorgvuldige procedure waarbij geluisterd wordt naar betrokken bewoners en ondernemers en waarbij met hen gewerkt wordt aan een kraakhelder plan dat de beheersbaarheid en veiligheid waarborgt. Alleen op die manier kan samen met de stad, open en transparant op basis beheersbaarheid, veiligheid en draagvlak een besluit over dit belangrijke onderwerp genomen worden.

D66 Zwolle

D66 staat achter de komst van een AZC. Wij vinden dat Nederland en dus ook Zwolle er alles aan moet doen om te zorgen dat vluchtelingen goed opgevangen worden. Draagvlak onder de lokale bevolking vinden we daarbij belangrijk. Wat ons betreft wordt er daarom direct na aankomst gestart met integratie met als belangrijk onderdeel daarin, naast taal en participatie, het begrip van onze vrijheid en democratie.

Christen Unie Zwolle

“In een tijd van oorlog, onvrijheid en onrecht doen wat we kunnen doen om vluchtelingen vrede, vrijheid en recht te laten ervaren.” Dat is volgens fractievoorzitter Gerdien Rots het uitgangspunt van de ChristenUnie in Zwolle nu het college van burgemeester en wethouders voorstelt een asielzoekerscentrum (azc) te vestigen in het pand van het voormalige waterschap Groot Salland in de wijk Oosterenk. De ChristenUnie is positief over dat voorstel.

“De stad Zwolle heeft goede ervaringen met de opvang van vluchtelingen,” stelt Rots. “Met de warme en onaflaatbare inzet van al die stadsgenoten bij de voormalige opvang in de IJsselhallen hebben we ervaren dat onze stad veel aan kan. Daar kunnen we op bouwen nu er voor langere tijd plaats wordt gemaakt voor asielzoekers in onze stad.”

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button