EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Personeel vinden blijft pittig door sterke groei 65-plussers in Overijssel en Gelderland Noord

Zwolle – In 2023 groeit het aantal banen in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil, dat blijkt uit een analyse van UWV. Door vergrijzing – het aantal 65-plussers steeg de afgelopen twintig jaar met 61% – en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel vaak een lastige opgave. Toch zijn er nog steeds mensen die (meer uren) willen werken. Innovatie kan belemmeringen om te werken verkleinen.

Kleinere banengroei lost personeelstekorten niet op

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen flink in Twente (+19.500), Regio Zwolle (+17.400) en de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (+15.000). In 2023 koelt de arbeidsmarkt in de drie regio’s af. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt bijna stil in 2024. In de bouw, industrie en financiële dienstverlening krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit. Ondanks de kleinere banengroei blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden. Door oorzaken als vergrijzing, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de veranderende vraag van werkgevers is er meer nodig dan een afkoelende economie om de personeelstekorten op te lossen.

Komende jaren gaan nog veel meer mensen met pensioen

De afgelopen twintig jaar steeg het aantal inwoners van 65 jaar en ouder sterk: met 56% in Twente, 67% in Regio Zwolle en 63% in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Het aantal jongeren tot 20 jaar daalde juist. Op dit moment is nu al minimaal 20% van de inwoners in alle drie de regio’s 65-plus. Daarnaast heeft ook nog eens meer dan 20% van de inwoners een leeftijd van 50 tot 65 jaar. Zij schuiven de komende jaren geleidelijk door naar de groep 65-plus. De groep die de arbeidsmarkt verlaat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is groter dan de aanwas vanuit jongere leeftijdsgroepen. Hierdoor houdt de krapte voorlopig aan. In sectoren als transport, openbaar bestuur, onderwijs en industrie speelt dit nog sterker, omdat daar nu al relatief veel 60-plussers werken.

Innovatie helpt bij belemmeringen om te werken

Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Door de aanhoudende personeelstekorten bieden veel beroepen goede kansen voor werkzoekenden. Toch zijn er nog steeds mensen die (meer) willen werken. Zij kunnen verschillende belemmeringen ervaren. Zo is één op de zes Nederlanders laaggeletterd en heeft vaak ook beperkte digitale vaardigheden. Die vaardigheden zijn juist steeds belangrijker op de werkvloer, en zijn bovendien nodig bij het solliciteren zelf. Andere belemmeringen zijn bijvoorbeeld psychische of lichamelijke klachten, lastig combineren van werk en zorgtaken of discriminatie. Innovatie kan helpen om belemmeringen weg te nemen.”

Een baan bemachtigen door games te spelen

Het werk- en leerbedrijf Inclusief Groep zet technologische innovatie in voor een inclusieve arbeidsmarkt en verkleint daarmee tegelijk de personeelstekorten. Zo brengen ze met game-based assessments op een toegankelijke manier het (verborgen) talent van kandidaten in beeld. Kandidaten ervaren het spelen van de games als positief en ervaren minder stress. Ze zijn gefocust op het spel en halen zo het beste uit zichzelf. Hierdoor wordt duidelijk wat iemands vaardigheden zijn en of iemand geschikt is voor een bepaalde functie.

Meer inzichten in Regio in Beeld

Regio in Beeld geeft meer inzicht in wat er speelt op de regionale arbeidsmarkten. Van banen en vacatures, werkzoekenden en onbenut talent, huidige en toekomstige personeelstekorten, tot uitdagingen en oplossingen. Met dit jaar extra aandacht voor (mismatch in) onderwijs, bevolkingsgroei, pendel en belemmeringen om te werken.

Regio in Beeld staat op de regiopagina van de betreffende regio: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio.

Tegelijk met Regio in Beeld bracht UWV ook 35 nieuwe regionale lijsten met kansrijke beroepen uit: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/kansen-arbeidsmarkt/kansrijke-beroepen

Gerelateerde artikelen

Back to top button