Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Oranje Fonds kent €75.000,- toe aan Make it!

Travers Welzijn krijgt opnieuw een bijdrage van € 75.000,- van het Oranje Fonds voor het project Make it! Hiermee kan ook in 2014 en 2015 een sterke impuls worden gegeven aan een goede startpositie van jongeren in Zwolle en omgeving. Make it! ondersteunt jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt actief bij het behalen van onderwijskwalificaties op tenminste MBO-2 niveau en bij het vinden van werk.

Ieder jaar verlaat een groot aantal jongvolwassenen voortijdig hun opleiding. Jongeren die hun opleiding niet afmaken ondervinden de gevolgen in hun maatschappelijke en economische carrière. Binnen Make it! wordt samen met betrokken organisaties en instellingen gekeken hoe de kansen voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar kunnen worden vergroot. Daarnaast wordt ook het sociale netwerk van een jongere betrokken en is er professionele begeleiding. Het project zoekt aansluiting bij lopende en bestaande initiatieven.

Resultaat
Sinds de start van het project in 2012 tot nu is door jongerenwerkers geïnvesteerd in meer dan 100 jongeren. Met 46 jongeren daarvan was er in juni dit jaar reeds een individueel traject gestart. Zo’n individueel traject houdt in dat zij – soms samen met een vrijwillige coach of met mensen uit het eigen netwerk – bezig gaan met school. In juli behaalt de eerste jongere een diploma.

Duurzaam vangnet
In het hele derde projectjaar (2015) kunnen minimaal 50 jongeren bij Make it! instromen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een duurzaam vangnet om ook op langere termijn maatwerk te kunnen bieden aan deze groep jongeren. Dat gebeurt in samenwerking met gemeente Zwolle, ROC’s Landstede en Deltion, Trias Jeugdhulp, Travers Welzijn en andere partners die zich voor jongeren inzetten.

Kansen voor jongeren
Make it! is onderdeel van het nieuwe 3-jarige programma Kansen voor jongeren van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Door deze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Onze koning en koningin zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Gerelateerde artikelen

Back to top button