KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Onttrekkingsverboden wateraanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen opgeheven

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen vanaf vrijdag 9 september op. Dit is mogelijk door voldoende wateraanvoer voor ons gebied vanuit de IJssel en het IJsselmeer, de lagere watervraag, lagere temperaturen en minder verdamping.

Het opheffen van het verbod betekent dat in beide wateraanvoergebieden weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

Droogte niet voorbij

Het opheffen van de onttrekkingsverboden en een weersvoorspelling waarin neerslag wordt verwacht, betekent niet dat de droogte voorbij is. Dit is vooral te zien aan de zeer lage grondwaterstanden. Het kan nog maanden duren totdat deze weer op voldoende niveau zitten. Met name neerslag heeft hier grote invloed op. “Als waterschap kunnen we in de gebieden waar wateraanvoer mogelijk is het herstel van de grondwaterstanden beïnvloeden door de waterpeilen zo hoog als mogelijk is in te stellen”, licht portefeuillehouder Droogte Hans Pereboom toe. “Dat blijven we doen. We voeren voorlopig volop water aan om de lage grondwaterstanden te ondersteunen weer op normaal niveau te komen.”

Afspraken met peilbeheerder

Wanneer er geen onttrekkingsverbod meer geldt, kunnen agrariërs die willen beregenen hierover afspraken maken met een peilbeheerder van het waterschap. Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaan. Pereboom: “Het is voor zowel de agrariërs als het waterschap van belang dat de wens om te beregenen vroegtijdig wordt gemeld en om welke percelen het gaat.”

“Het is voor zowel de agrariërs als het waterschap van belang dat de wens om te beregenen vroegtijdig wordt gemeld.” Portefeuillehouder Droogte, Hans Pereboom

 

Het waterschap stelde de onttrekkingsverboden in op maandag 22 augustus om te lage waterstanden te voorkomen. Daardoor kan schade ontstaan aan oevers en kaden en verslechtert de waterkwaliteit. “In beide gebieden werd het verbod goed nageleefd”, aldus Pereboom. “Daar zijn we blij mee, want ook mede daardoor kunnen we de verboden nu opheffen.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button