Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Nieuwe gezamenlijke aanpak schoolverzuim voor MBO

De RMC regio IJssel-Vecht heeft samen met het onderwijs een aanpak schoolverzuim voor het Middelbaar Beroepsonderwijs opgesteld. Dit is uniek omdat er geen landelijke regels bestaan voor schoolverzuim bij leerlingen ouder dan 18 jaar. Elke school pakte het schoolverzuim voor deze doelgroep op een eigen manier aan, er was behoefte aan een eenduidige handelswijze. De nieuwe aanpak is sinds dit schooljaar van kracht.

Met een goede gezamenlijke aanpak en eenduidige afspraken binnen en tussen het MBO zetten de gemeenten in de regio en de scholen in op een vermindering van voortijdig schooluitval. In het verzuimprotocol 18+ staat beschreven welke acties door scholen en gemeenten ondernomen  worden als een leerling verzuimt.

Wethouder Ed Anker is blij met de eenduidige aanpak: “We geven onze kinderen en jongeren mee dat je samen verder komt dan alleen. Dan is het natuurlijk belangrijk dat we daar ook het goede voorbeeld in geven. Ik vind het geweldig dat we in deze regio samenwerken om zoveel mogelijk jongeren een goede basis te geven. Schoolverzuim is een probleem waarachter vaak meer schuil gaat. Goed dat we dat breed aanpakken.”

Duidelijk

“De eenduidige werkwijze maakt de aanpak van verzuim makkelijker voor de scholen”, legt Renske Venhuizen, directeur StudentenZaken van het Deltion College in Zwolle en voorzitter van het samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht uit. “Iedereen weet nu precies hoe te handelen bij schoolverzuim, de stappen zijn helder omschreven en vastgelegd. Dat helpt in de afstemming tussen scholen en gemeenten. Ook richting ouders en leerlingen zorgt de aanpak voor duidelijkheid over hoe de scholen omgaan met absentie”.      

De aanpak is een uitwerking van een convenant dat de MBO raad, Ingrado -de brancheorganisatie voor leerplicht en RMC- en het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap in 2012 ondertekenden. Hierin legden de partijen vast dat ze een gezamenlijke aanpak verzuim 18+ afspreken.

RMC

Het doel van het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatie punt)  is voortijdig schoolverlaten te voorkomen, schoolverlaters te registreren en te helpen om weer te gaan leren op een manier die bij hen past. Het doel is dat de leerlingen alsnog een startkwalificatie behalen zodat het aantal voortijdig schoolverlaters dat zonder startkwalificatie instroomt op de arbeidsmarkt afneemt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button