Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Nieuwe buurt in Stadshagen krijgt energieneutrale straatlantaarns

Zwolle – Niet alleen de woningen in de nieuwe buurt Breezicht in Stadshagen worden energieneutraal gebouwd, ook de energie die nodig is voor de openbare verlichting en rioolgemalen in de openbare ruimte wordt duurzaam opgewekt. Daartoe komt er een klein zonne-eiland in deze nieuwe buurt. Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad om dit eiland mogelijk te maken door een verklaring van geen bedenkingen te geven.

Het zonne-eiland telt circa driehonderd panelen, die tenminste 750.000 kWh elektriciteit per jaar opwekken. Dat is voldoende om het totale gemeentelijke stroomverbruik in de openbare ruimte voor verlichting en rioolgemalen te dekken.

Zonne-eiland

Het zonne-eiland sluit aan bij de ambities voor een energieneutraal Zwolle en bij de eisen uit het Ambitiedocument ‘Zwolle geeft je energie’. Het eiland maakt deel uit van het stedenbouwkundig plan voor Breezicht en wordt landschappelijk ingepast in de groenstructuur van de wijk. Aan de westzijde wordt het eiland afgeschermd door een rietkraag en aan de noordzijde zullen wilgen het eiland grotendeels aan het zicht onttrekken. Rondom en tussen de panelen komen bloemrijke graspaden.

De omwonenden zijn over het stedenbouwkundig plan, met inbegrip van het zonne-eiland, ingelicht.

Gerelateerde artikelen

Back to top button