Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpaginaZorg & Welzijn

Nieuw Zorgtrainingscentrum leidt zorgmedewerker nieuwe stijl op

Samenwerkingsverband met grote zorg- en onderwijspartijen uit regio

Onderwijs, bedrijfsleven, zorgorganisaties en overheden werken samen om studenten en werkenden bekwaam te maken voor de zorg van de toekomst. Het nieuwe Zorgtrainingscentrum voorziet in (her)scholing van studenten en werkenden, en bereidt ze voor op de veranderende zorgvraag waarbij aandacht voor welbevinden en kwaliteit van leven centraal staan. Het accent verschuift van zorgen voor naar zorgen dat. De nieuwe zorgmedewerker speelt in op de zelfregie van de cliënt en diens netwerk, in een veranderende wereld met nieuwe technologieën en ICT-toepassingen. Extra aandacht vraagt de samenwerking tussen zorgprofessionals in de hele keten.

Het is een bijzondere en intensieve publiek-private samenwerking die leidt tot de oprichting van een Zorgtrainingscentrum voor de wijde regio. Het project speelt in op recente ontwikkelingen in zorg en bijbehorende technologie. Doordat werkveld en onderwijs gezamenlijk optrekken, ontstaat een betere aansluiting. Theo Rietkerk, bestuurder Landstede: “Het is een Zorgtrainingscentrum met drie pijlers die door samenwerking aan elkaar verbonden zijn. Landstede en partners in mbo- en hbo, zorg, zorgtechnologie en regionale overheden willen met het vernieuwende Zorgtrainingscentrum de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven versterken”.

Zelfregie mogelijk maken

Het Zorgtrainingscentrum voorziet de komende vier jaar in opleidingen voor ruim 3600 studenten en 1700 professionals en mantelzorgers. Zij worden opgeleid volgens de principes van het ‘vernieuwend zorgen’, waarin de cliënt zelf de regie neemt  en de zorgmedewerker faciliterend is. In de veranderende samenleving ligt de nadruk namelijk veel meer op kwaliteit van leven, veerkracht en vitaliteit dan op ziekte. Eigen regie en verantwoordelijkheid staan voorop. Dat betekent ook dat zorgmedewerkers daar op een andere manier op inspelen. Helene Wüst, bestuurder IJsselheem: “Van hen wordt verwacht dat ze meer diversiteit kunnen aanbrengen en het beschikbare budget zo passend mogelijk inzetten, in samenspraak met de cliënt en degenen die zich om hem of haar bekommeren. Zodat het veel meer gaat over de kwaliteit en zinvolheid van leven.” De zorgmedewerker van de toekomst ondersteunt de zelfregie van de cliënt. Het nieuwe Zorgtrainingscentrum voorziet in opleidingen en (om)scholingen die de zorgmedewerker voorbereidt op deze nieuwe manier van zorgen en ondersteuning bieden.

Pijlers: Zorg-etisch lab, wijkzorglab en zorgtechnologisch lab

Het Zorgtrainingscentrum bundelt drie deelactiviteiten. In het zorg-ethisch lab leren de deelnemers zich via intensieve workshops inleven in de leefwereld van cliënten. Het wijkzorglab zal een zorglocatie worden waar leerlingen leren in de praktijk, de docenten gaan uit de school en geven les in de praktijk. In het zorgtechnologisch lab leren de deelnemers nieuwe technologieën invoeren en toepassen. “Zorg- en technologiebedrijven verzorgen de inrichting en houden deze up to date”, aldus Risco Balkenende, directeur van Breman. Het is de bedoeling dat de voorbereidingen voor het Zorgtrainingscentrum deze zomer worden afgerond, zodat de opleidingen in het nieuwe schooljaar van start kunnen gaan.

Juridisch onderdeel van Landstede

De begroting van het Zorgtrainingscentrum voor de eerste vier jaar bedraagt 1,5 miljoen euro. Het project wordt gefinancierd vanuit overheden, bedrijven, instellingen en hbo en mbo. De provincie Overijssel steunt het voorstel en zal binnenkort besluiten over haar financiële bijdrage. De aanvraag wordt gedaan bij het RIF/MBO en de minister zal, naar verwachting in mei een besluit nemen. Na de eerste vier jaar vervalt de bijdrage van het Regionaal Investeringsfonds en moet het Zorgtrainingscentrum op eigen benen staan. Het Zorgtrainingscentrum wordt juridisch onderdeel van Landstede.

Gezamenlijke Visie Zorg Regio Zwolle

Theo Rietkerk: “In korte tijd is het mogelijk gebleken om met een twintigtal partijen tot een gezamenlijke Visie Zorg Regio Zwolle en een gezamenlijk plan van aanpak te komen. Vijf ROC’s, hoger beroepsonderwijs, ouderenorganisatie, zorgorganisaties over de gehele keten, regionale overheden en technologiebedrijven slaan de handen ineen om gezamenlijk veranderingen te realiseren die broodnodig zijn om adequaat op de zorgvraag van de toekomst in te spelen. Ook de kostenreductie in zorg is daarbij belangrijk aandachtspunt. Het Zorgtrainingscentrum is een vooruitstrevend en innovatief project dat zeer waarschijnlijk navolging zal krijgen”.

Samenwerkingspartners

In het project Zorgtrainingscentrum werken onderwijs, zorgorganisaties en bedrijven samen: Landstede, Deltion, Windesheim, Menso Alting, Alfa College, ROC Friese Poort, Gereformeerde Hogeschool Viaa, Health Innovation Park, Isala, Woonzorgconcern IJsselheem, De Vogellanden centrum voor revalidatie, Medrie Huisartsenzorg, Zonnehuisgroep IJsselVecht, Icare, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost, Salland Electronics, Creatief webbureau Impres, Breman Installatietechniek en Ouderenorganisatie PCOB. Wilma Koch, directeur Health Innovation Park: “Andere organisaties/bedrijven kunnen later aansluiten. Aan de stuurgroep nemen Landstede, IJsselheem, Isala, een lid vanuit de zorgtechnologische bedrijven en het Health Innovation Park deel”.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button