KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieRegio

“Liever investeren dan achteraf repareren”

Meerderheid inwoners Waterschap Drents Overijsselse Delta zegt dit

Zwolle – Op woensdag 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Inwoners mogen dan meebeslissen over de toekomst van water in hun buurt. Onderzoek laat zien dat 89 procent van de inwoners van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verwacht te gaan stemmen en dat 94 procent het werk van het waterschap belangrijk vindt.

Inwoners willen vooral dat het waterschap zorgt voor droge voeten en schoon en voldoende water voor mens en dier. “Als iedereen gaat stemmen die nu zegt dat hij of zij dit gaat doen, dan is dat een enorme steun in de rug voor ons waterschap”, reageert dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. “Maar het blijft natuurlijk een vraag vooraf, we zullen het zien.”

Liever investeren dan repareren

Extreem weer komt steeds vaker voor. Onderzoek van Citisens, in opdracht van de Unie van Waterschappen, wijst erop dat 87 procent van de inwoners in het werkgebied van WDODelta bekend is met de rol van het waterschap bij extreem weer. Als ze gevraagd wordt om te kiezen, geeft 45 procent aan dat ze liever hogere dijken bouwen dan water de ruimte geven (43 procent). Daarnaast geeft 89 procent van de ondervraagden aan liever vooraf te investeren om schade door droogte of wateroverlast te voorkomen, tegen 7 procent die pas wil repareren als er schade is. Schoonman: “Dit is goed nieuws, want onze opgaves en uitdagingen zijn groot de komende jaren. Het is belangrijk dat wij onze investeringen doen met draagvlak van de inwoners.”

“Echt iets te kiezen”

“Met de droge zomers van de afgelopen jaren en de hevige wateroverlast in Limburg nog steeds op het netvlies, zien we de extremen in het weer letterlijk voor onze ogen toenemen. Zo vallen de buien die we hadden verwacht in 2050 nu al. Te veel water, te weinig water en hitte wisselen elkaar af. Of komen juist tegelijk. Dit heeft rechtstreeks grote invloed op ons werk, onze begroting én de bestuurlijke keuzes die we moeten maken. Willen we hogere dijken of moeten inwoners wijken, om maar iets concreets te noemen. Niet iedere partij kiest voor dezelfde aanpak. Daar zit dus ook de ruimte van de stem van onze inwoners. Er valt echts te kiezen op 15 maart.”

Zuivering van rioolwater

In Nederland wordt steeds meer afval in het water gegooid of doorgespoeld. Daardoor worden de kosten voor rioolwaterzuivering steeds hoger. Met in totaal 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties zuivert WDODelta al het rioolwater in zijn gebied. Acht op de tien inwoners vindt dat er bewuster moet worden omgegaan met wat door de gootsteen wordt gespoeld, tegenover één op de tien die liever extra investeert in het zuiveren van al dat afvalwater. En tot hoever moet dit water dan worden schoongemaakt? Iets meer dan de helft kiest voor super schoon water, tegenover een derde die vindt dat een beetje vervuiling erbij hoort.

Invloed van het water op de inrichting van Nederland

Het waterschapsbestuur heeft de komende jaren met meer van dit soort actuele dilemma’s te maken. De waterschappen willen bijvoorbeeld dat er bij nieuwe bouwplannen wordt nagedacht over de effecten van extreem weer. 82 procent van de inwoners in WDODelta-gebied vindt dat het water bepaalt waar onze huizen komen, tegenover 10 procent die liever overal bouwt.

“Water bepaalt steeds meer de inrichting van Nederland, dus ook van het gebied van WDODelta”, zegt Schoonman. “Willen we koste wat het kost het water buiten de deur houden of accepteren we het risico dat het af en toe ook achter de deur kan komen? En waar kunnen we veilig laten bouwen als we onze rol in de woningbouwopgave actief pakken? Water en bodem moeten sturend zijn, wordt dit genoemd. Hoever willen de kiezers daar in gaan? Ook dat is een keuze. En dus een stem die telt.”

Campagne verkiezingen

De landelijke campagne voor de Waterschapsverkiezingen startte 13 februari op Station Utrecht Centraal met de opening van een foto-expositie door diverse dijkgraven, waaronder Dirk-Siert Schoonman van WDODelta. Het onderzoek wijst uit dat inwoners veel waarde hechten aan de stemhulp MijnStem.nl en lokale verkiezingscampagnes belangrijk vinden om een keuze te maken op wie ze gaan stemmen. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen, partijen en deelnemende kandidaten van Waterschap Drents Overijsselse Delta staat op wdodelta.nl/verkiezingen.

Bron
wdo delta

Gerelateerde artikelen

Back to top button