KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVerkeer

Laden/lossen mag op fietsstraat Willemsvaart/Veerallee

Zwolle – De klachten over een onveilige situatie op de kruising Willemsvaart/Veerallee voor fietsers zijn door wethouder Gerdien Rots ongegrond verklaard. Dat blijkt uit haar beantwoording van vragen die het CDA hierover stelde.

De klachten zijn niet gebaseerd op echte cijfers van ongevallen, maar op een gevoel van onveiligheid, en dus subjectief. Het college van burgemeester en wethouders is het met het CDA eens dat de situatie nu niet optimaal is. Laden en lossen voor Broekhuis Peugeot gebeurt op de Willemsvaart en verstoort daarmee de verkeersafwikkeling van met name (brom)fietsers.

Invloed

De autodealer heeft aangegeven geen invloed te hebben op de levertijden van leveranciers. Zij heeft echter wel actie ondernomen door de leveranciers dringend te verzoeken om buiten de spitstijden te lossen. Daarnaast worden voorraadauto’s op andere locaties gelost om de overlast van het laden en lossen op de Willemsvaart te beperken.

De gemeente heeft destijds voor deze oplossing gekozen omdat het de beste optie in allerlei scenario’s was. Laden en lossen op  het terrein van de autodealer zorgt daardoor dan weer voor een parkeerprobleem. De optie voor laden en lossen op de Willemsvaart vervalt ook, omdat dit eveneens tot meer verkeersbewegingen leidt.

Toekomst

Tot slot bevindt de Willemsvaart zich in het Willemskwartier, wat een van de te ontwikkelen
deelgebieden van de Spoorzone is. Deze herontwikkeling betekent dat Broekhuis in de toekomst
gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. Daarmee kan ook de bestaande laad- en loslocatie
opgeheven worden, waarmee ook een structurele oplossing voor de verkeerssituatie voor
fietsers gerealiseerd wordt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button