KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Krijgen de Hanzesteden een Hanze Experience?

Zwolle – Een Hanze Experience Beleefmuseum, Hanze Experience Show en Hanze Experience Stadsbelevingen vormen samen het concept om de Hanzesteden te versterken als cultuur erfgoed bestemming. Dit conceptadvies van Kranendonk Experience Company is het resultaat van de haalbaarheidsstudie die de afgelopen maanden is uitgevoerd. Dit is een verkenning naar de wijze waarop een Hanze Experience, met de IJsselkogge als icoon, gerealiseerd kan worden als trekker van het Hanzeverhaal. De studie is begonnen vanuit het samenwerkingsverband Hanzesteden in samenwerking met de gemeente Kampen.

De Hanze Experience moet de iconische trekker zijn van het Hanzeverhaal met nationale en internationale uitstraling. De experience moet bijdragen aan de ambitie om de Hanzesteden door te ontwikkelen tot een duurzame cultuurerfgoed bestemming waar ze trots op zijn. En dat het hele jaar rond. Deze Experience moet veel toeristen gaan trekken.

Concept

Het door Kranendonk gepresenteerde Hanze Experience concept verenigt alle negen Hanzesteden, de negen parels van het oosten van Nederland. De Hanze Experience bestaat uit een Beleefmuseum (met de IJsselkogge), Show en Stadsbelevingen (Hanze Tino’s – Tiny Experiences) innovatieve belevingsconcepten in leegstaande (winkel)panden). Het is een concept met internationale aantrekkingskracht waar geschiedenis en heden elkaar raken en waarin verbinding tussen mensen en steden centraal staat. Niet op één bepaalde plek, maar een route. Een route die stimuleert om te bewegen, te ontdekken en te ontmoeten.

In het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 is aangegeven dat in het oosten van Nederland meer ‘reasons to travel’ (redenen om te reizen) nodig zijn om bezoekers te trekken. “Het Hanzeverhaal is een sterk verhaal en een Hanze Experience van nationaal en internationaal belang in of rond een van de Hanzesteden lijkt een interessante manier om verder te verkennen”, aldus Auke Schipper, wethouder Hanzestad Hattem namens samenwerkingsverband Hanzesteden die stelt dat in het perspectief het gezamenlijke belang van bezoekers, bedrijven en bewoners voorop staat. De uitvoering van de studie startte in augustus 2020.

IJsselkogge als icoon van het Hanzeverleden

Begin 2016 is de 15de-eeuwse IJsselkogge nabij Kampen gelicht en het wrak ligt op dit moment in Batavialand in Lelystad om te worden geconserveerd. Als die conservering ongeveer in 2025 klaar is, dan kan het schip ten toon worden gesteld. De IJsselkogge wordt gezien als een icoon van het (nautische) Hanzeverleden. Bort Koelewijn, burgemeester Hanzestad Kampen:

“De gemeente Kampen heeft zich gecommitteerd om de IJsselkogge te bewaren.” Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen

“Samen met Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en provincie Overijssel de IJsselkogge bewaren, conserveren en exposeren wij dit geheel. De iconische IJsselkogge kan het hart vormen van een mogelijke Hanze Experience. Ik ben blij dat de toegevoegde waarde van de IJsselkogge aan een Hanze Experience wordt ingezien. En ik ben blij met het nadere onderzoek naar wat de IJsselkogge in een Hanze Experience kan opleveren”.

Verkennen van een gezamenlijke droom

Beide ontwikkelingen, de verkenning naar een internationale Hanze Experience vanuit het Perspectief Hanzesteden 2020-2025 en het exposeren van de IJsselkogge, lijken een prachtige kans om met elkaar te verbinden en als één concept te verkennen. Om de droom breder te trekken en het idee verder te brengen is reeds een groep enthousiaste ambassadeurs geformeerd.

De volgende ambassadeurs zijn reeds aangesloten: Bort Koelewijn (burgemeester gemeente Kampen en verantwoordelijke IJsselkogge), Geert Meijering (wethouder gemeente Kampen en verantwoordelijke citymarketing), Roy de Witte (gedeputeerde provincie Overijssel, o.a. cultuur en VTE), Evelyn Borgsteijn (directeur-bestuurder MarketingOost), Jos Vranken (directeur NBTC Holland Marketing), Harry Webers (Voorzitter SER Overijssel, Nieuwe Hanzeambassadeur) en Frans Holleman (Voorzitter Kampen Partners). De komende tijd worden mogelijk nog nieuwe ambassadeurs toegevoegd.

Samenwerkingsverband Hanzesteden

Het samenwerkingsverband Hanzesteden bestaat uit een samenwerking tussen de Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun marketingorganisaties, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, NBTC Holland Marketing, ondernemers en overige Hanze betrokkenen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button