BerkumNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Berkum Energieneutraal isoleert eerste huis

Zwolle – Op 2 februari is het eerste huis in Berkum via Berkum Energieneutraal (BEN) geïsoleerd. Berkum is gekozen door de gemeente om als eerste wijk van Zwolle energieneutraal zijn. Een voorbeeld en proeftuin voor andere wijken in Zwolle en Overijssel. Het betekent dat alle inwoners en bedrijven in Berkum samen net zoveel energie moeten opwekken als zij gebruiken. En 100% aardgasvrij. Een heldere doelstelling, maar de weg er naartoe kent vele uitdagingen. BEN neemt iedereen graag mee in deze interessante zoektocht.

Want wat vinden de bewoners eigenlijk van deze ambitie? Is het überhaupt haalbaar? Wat zijn de consequenties? En hoe wordt het georganiseerd? Ze nodigen iedereen van harte uit mee te praten en te denken. Op deze website houden ze inwoners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ze laten bewoners aan het woord en spreken met experts op het gebied van energietransitie. Bovenal hopen ze iedereen te inspireren. Op naar een groenere toekomst!

Het project

Berkum is groen en rustig. Auto’s zoemen zacht door de straten. De wijk heeft veel groenstroken. De wijk ziet er authentiek en ook modern uit. Huizen hebben hun oorspronkelijk karakter behouden, maar op de daken liggen zonnepanelen. De eigen zonne- en windparken maken Berkum 100 procent zelfvoorzienend. Behalve energie delen bewoners ook vervoersmiddelen, gereedschap en zelfs ruimten om te werken en te recreëren. Dat is Berkum ergens in 2020 en nog wat.

Klinkt mooi. Maar zo ver is het nog niet. Er zijn nog vele hobbels te nemen. Welke techniek is er voor nodig? Wat is haalbaar? Wat zijn de financiële consequenties? Wie gaat dat betalen? Een interessante zoektocht waar in 2018 een start mee is gemaakt en in de komende jaren vervolgd zal worden.

Dat een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie nodig is, lijdt geen twijfel. In Zwolle heeft een aantal partijen (waaronder gemeente, provincie, Delta Wonen en Enpuls) het initiatief genomen om ervaring op te doen met gebiedsgerichte aanpak om tot aardgasvrije wijken te komen. De keus is op Berkum gevallen. Wijkvereniging Berkum heeft zich daarop bij dit initiatief aangesloten. De wijk (Berkum, Brinkhoek en Veldhoek) telt ongeveer 2000 woningen, 50 bedrijven en 4000 inwoners. Het gemiddeld gasverbruik per woning is 1800 m3 per jaar, het elektriciteitsverbruik 3000 kWh per jaar. De doelstelling is dat uiteindelijk alle gebouwen in Berkum deel uitmaken van een energieneutrale wijk. Alle verbruikte energie vanuit de gebouwde omgeving moet duurzaam in de wijk worden opgewekt.

Energiebesparing

De wijk gaat richting 2025 fasegewijs over naar een wijk waar alle verbruikte energie duurzaam in de wijk wordt opgewekt. Als eerste energieneutrale wijk van Zwolle wordt Berkum daarmee een voorbeeld voor andere wijken. Die grote overgang doen we in kleine stapjes. Ze beginnen met energiebesparende maatregelen en eigen schone energieopwekking door bewoners en bedrijven. In een volgende fase kijken ze naar een collectieve energie-opwekking om volledig in de eigen energiebehoefte te voorzien.

Energiebesparing is de eerste stap naar een duurzame wijk. Hoe minder men verbruikt, hoe minder hij of zij hoeft op te wekken. En het is bovendien goed voor de portemonnee. Welke maatregelen men in deze fase ook neemt, hij of zij zal er geen spijt van krijgen. Bovendien verhogen deze voorzieningen het wooncomfort. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar het artikel met handige links om energie te besparen en subsidieregelingen.

Voor en door de wijk

Wijkbewoners zijn nauw betrokken bij Berkum Energieneutraal. Met een kernteam, diverse werkgroepen, een klankbordgroep, bewonersavonden en diverse activiteiten zorgt de wijkvereniging dat iedereen wordt gehoord en kan meepraten en kan meedoen.

Er moet een ‘maatschappelijk akkoord’ komen van wijkbewoners, bedrijven en woningbouwcorporaties voor de keuze van het gewenste wijkenergiesysteem die aan de gemeente wordt aangeboden. Een energiecoöperatie of -stichting gaat het daadwerkelijk energieneutraal maken van de wijk organiseren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button