BouwKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Klimaatadaptief groeien zegt Regio Zwolle: verstedelijkingsstrategie vastgesteld

Zwolle – In heel regio Zwolle eerstens voor 2040 minimaal 50.000 woningen bouwen en 20.000 arbeidsplaatsen creëren. Hoe doe je dat op een manier waarbij je oog houdt voor het klimaat en tevens de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven? Hoe kunnen we met andere woorden klimaatbestendig en comfortabel wonen en werken in zowel extreem natte als extreem droge en hete weersomstandigheden? De recent vastgestelde verstedelijkingsstrategie “Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta” geeft hier handvatten voor.

Samen stap voor stap naar de toekomst

De verstedelijkingsstrategie geeft vooral richting aan de uitdaging te zorgen voor meer woningen, een goede bereikbaarheid en meer arbeidsplaatsen. En dat op een manier die aansluit bij de klimaatverandering. Basis voor de strategie zijn op dit moment een 7-tal ontwikkelprincipes. De strategie voert men uit via een aantal ontwikkelprogramma’s (Stedelijk Zwolle, Karakteristieke Stationsomgevingen, Regionale Mobiliteitsstrategie, Regionale Sponsstrategie en Vitale Kernen/Gezonde buurten). Dat heeft ertoe geleid dat de verstedelijkingsstrategie tot stand is gekomen. En wel door een intensieve samenwerking tussen alle partners binnen de regio en het Rijk. Colleges van gemeenten, Provinciale Staten en de dagelijks besturen van de waterschappen hebben zich daarin nu verbonden aan de strategie en gaan samen met het Rijk aan de slag met de uitvoering.

Vastgestelde strategie: en nu?

Op 1 februari is de verstedelijkingsstrategie definitief vastgesteld door alle samenwerkingspartners. Martijn Dadema (voorzitter stuurgroep Verstedelijkingsstrategie): “Ik ben blij met de gezamenlijke ontwikkeling van de verstedelijkingsstrategie. De strategie is het begin van een langjarige nauwe samenwerking met het Rijk. Hiermee leggen we een stevige basis voor kwalitatieve woningbouw op de langere termijn. En waarbij we rekening houden met wat het water en bodemsysteem in onze regio aan kan.” Nu is het tijd om verder te verdiepen: wat betekent de strategie voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden, de mobiliteitstransitie en voor de verbinding tussen stedelijk een landelijke gebieden?

Door Tetske Alferink

Bron
regio zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button