HoltenbroekNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapStadshagenVoorpagina

Kans op nieuwbouw Van der Capellenschool in Stadshagen

Zwolle – De Van der Capellenschool in de wijk Holtenbroek krijgt een nieuw schoolgebouw. Maar of deze op de huidige locatie aan de Lassuslaan komt of elders in de stad is nog niet bekend. Om helder te krijgen wat de beste locatie is voor de voortgezet onderwijsschool wordt door de gemeente en de Openbaar Onderwijs Zwolle Regio een locatieonderzoek gestart. De gemeenteraad heeft maandagavond met dit nieuwe locatieonderzoek ingestemd.

Onderzoek naar nieuwe locatie

Vorig jaar werd er door de gemeente al geld vrijgemaakt voor nieuwbouw. Het nieuwe schoolgebouw zou opgetrokken moeten worden op het sportveld dat naast het huidige schoolpand ligt. Maar door groei van het aantal leerlingen en de wens voor een energie-neutraal schoolgebouw willen beide partijen kijken of deze locatie nog wel de meest geschikte is. Met een locatieonderzoek worden mogelijke andere locaties in de stad onderzocht waarbij onderwijskundige-, financiële- en ruimtelijke aspecten meegenomen worden.

Sport- en buurtactiviteiten

Op verzoek van de VVD, en mede namens Swollwacht, GroenLinks, ChristenUnie en D66 worden in het onderzoek ook maatschappelijke aspecten meegenomen. Jolanda Kok van de VVD ziet kansen voor de wijk Stadshagen waarbij het voorzieningen niveau in de wijk versterkt kan worden: “Het schoolgebouw kan een bredere functie hebben dan alleen lesgeven. Zo zou het gebouw ook gebruikt kunnen worden voor sport- en buurtactiviteiten.”

Stadshagen of stadsbreed

Sonja Paauw van D66 vindt het belangrijk dat er naar de hele stad gekeken wordt en niet alleen naar Stadshagen: “Het voortgezet onderwijs is een stadsbrede voorziening en geen wijkvoorziening. Het ligt echter wel voor de hand dat de onderwijsvoorzieningen daar zijn waar veel jongeren wonen. En dat is de reden dat wij deze motie indienen en we zijn benieuwd of het onderwijs, op basis van gedegen criteria, Stadshagen als optie ziet en misschien zelfs samen een school kan realiseren.”

Wethouder Michiel van Willigen sluit Stadshagen niet uit: “U vraagt om een verbreding van maatschappelijke doelen te betrekken in het locatieonderzoek. Er wordt dan ook niet uitgesloten om ook te kijken naar de wijk Stadshagen.”

Voor de zomer

Of de uitkomsten van het onderzoek half juni bekend zijn is niet helemaal zeker: “Op dit moment staat dit medio juni. Ik heb deze avond vaker de zomervakantie gehoord. Als u ons deze ruimte permitteert hebben wij geen bezwaar tegen de motie zoals die nu staat beschreven,” aldus Van Willigen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button